Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Otázka ohledně zachování výše ID při zvýšení stupně invalidity

Autor Matych M.
Předmět Otázka ohledně zachování výše ID při zvýšení stupně invalidity
Dotaz

Vážený pane Kráso. Rád bych Vás poprosil o radu v následující záležitosti. Trpím oční nemocí Degeneratio centralis retinae bilat (oboustranná degenerace oční sítnice), kvůli které pobírám také od 21 let částečný invalidní důchod, pak změněn na invalidní důchod 1. stupně. Prvotně mi byl posouzen pokles pracovní schopnosti o 45%, což odpovídalo invaliditě 1. stupně. V červnu nynějšího roku jsem si vzhledem ke svému zdravotnímu stavu zažádal o přezkoumání stavu. Na OSSZ mi posudková lékařka - na základě vyšetření mého odborného lékaře z CZV v Praze v srpnu uznala pokles pracovní schopnosti 55%, tedy o 10% více oproti současnému stavu a tudíž, že spadám do invalidity 2. stupně. Domnníval jsem se, že se bude jednat automaticky i o zvýšení částky ID, ačkoliv jsem nečekal mnoho, domníval jsem se, že z principu to takto funguje a že se bude jednat o řád stokorun. Z ČSSZ mi však v září přišlo Rozhodnutí a bylo oznámeno, že se prý na takovouto změnu zvýšení ID nevztahuje s tím, že (výňatky) : "...že pokud vznikl nárok na částečný invalidní důchod před 1.1.2010 a při kontrolní lékařské prohlídce konané po roce 2011 je zjištěna invalidita druhého stupně, náleží invalidní důchod v dosavadní výši..." "...Účaastníku řízení náleží invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně v dosavadní výši.". Odůvodněním bylo tedy to, že pokud se člověku zhorší stav po roce 2011 na ID 2.st.a důchod mu byl uznán před 1.12010 v 1.stupni, nemá nárok na zvýšení důchodu. Proti tomuto rozhodnutí mohu nicméně podat na OSSZ nebo ČSSZ písemně námitku do 30 dní od oznámení. Můžete mi prosím poradit, zda mám nárok se proti tomuto rozhodnutí bránit a na základě jaké skutečnosti? Připadá mi, že také nebyla vzata vůbec v úvahu doba práce, kterou jsem vykonával, tj. 2. roky u Mandre Group mezi květnem 2010-červenm2012, ačkoliv to nebylo nic závratného. Děkuji velmi za Vaši laskavou radu,

s pozdravem M. Matych

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Matychu,

je to opravdu tak. Pokud byl stanoven ČID před 1. 1. 2010, tak byl vlastně ve výši poloviny PID. Tudíž změna stupně z I. na II. se nemůže nyní projevit ve zvýšené částce výplaty.

S pozdravem Václav Krása

Vážený pane,

rád jsem Vám poradil, a pokud budete opět potřebovat mojí radu, můžete se na mě kdykoliv obrátit s dotazem. Dovoluji si Vás poprosit také o pomoc. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, jejíž jsem předsedou, se změnou zákona o loteriích, dostala do velmi složité finanční situace. Má povolenou sbírku. Pokud byste mohl Vy osobně, nebo někdo z Vašich blízkých přispět jakoukoliv částkou na tento sbírkový účet, velmi by nám to pomohlo při další důsledné obhajobě práv a zájmů osob se zdravotním postižením a jejich blízkých.

Číslo účtu je: 248896031 / 0300. Podrobnosti ke sbírce najdete na webu www.nrzp.cz. Předem Vám děkuji za Vaši snahu nám pomoci.