Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Odvolání proti posudku o invaliditě

Autor Michal Vanat
Předmět Odvolání proti posudku o invaliditě
Dotaz Dobrý den, pane Kráso, mám syna,rok narození 98, za kterého bych se rád zeptal, zda je možné se odvolat proti posudku o invaliditě OSSZ Svitavy. Výsledek posouzení zdravotnického stavu a míry poklesu pracovní schopnosti dospěl k závěru,že invalidita neuznána. V 10/2016 úraz při fotbalu, byl sražen ve výskoku, přitom i úder hlavou a pád na hlavu.MR 08/2017 C páteře drobná tekut.kolekce v obldens C2 a předního obl.C1 jako susp.přetížení,susp,drobné org.rezidium hematomu v obl.C7-Th1,počínající foraminostenosy C3-C5,nedokonč.fuze dentu těla C2,kontrol.MR mozku a C páteře 05/2019 mírná počínající ostreochondrosa C3/4 vpravo,C6/7 bilat.,více vpravo,lehká imprese kořene C7 vpravo foraminálně,ostatní nález přiměř, napřímená krční lordoza, UZV krku 04/2019 v mediální části jsou patrné fibrosní změny největší při kaudálním úponu, zasahují kraniálně až do nejméně 2/3 svalu, který je vlevo o téměř 1,5 mm tenčí, hodnoceno jako susp. stav po natržení kaudálního úponu či prokrvácení kývače.Dle neurol. vyšetření12/2018 každodenní bolesti hlavy a C páteře, klinicky přetrvává postttraumatologická blokáda C páteře a CCsy, bez úlevy, bez úlevy po intensivní terapii medikamentozní a rehabilitační, až torticollis,cefalgie tenzní+migréna s oční autou, bez topického nálezu, terénstatodynamické dysbalance. Dle konsil. neurolog. vyš. u prf. Růžičky 4.2.2019-fixované držení hlavy s hypertonem svalů na levé straně krku a šíje, působící jako nucenéantalgické držení,absence jakékoliv fluktuace a blokové postavení C páteče nejsou typické pro cervikální dystonii, i kdy nález není typický pro cervikální dystonii, lze uvážit jednorázovou aplikaci botulotoxinu. Tu zatím syn odmítl, protože podle profesora by to byl zázrak, když by se to povedlo. Dále se léčí u docenta Hána, kde mu byl zjištěn whiplash syndrom. Syn jezdí 1x týdně na rehabilitaci. Byl mu doporučen individuální školní plán, aby mohl dostudovat, nevydrží sedět každý den ve škole.Zdravotní stav se nelepší. Léčí se v Praze na neurologii u MUDr. Lenka Hlinková, je to od nás 160 km. Pro bolesti hlavy skončil opakovaně na infuzích v int. ambulanci Litomyšlské nemocnice. a To 22.10.-2.11.2018, 19,11,-29.11.2018, 17.12.-20.12.2018, 20.5.-23.5.2019. Diagnoza M5422. Děkuji za radu a přeji hezký den. Michal Vanat

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Vanate,

je nezbytné, aby Váš syn podal do 30 dní od doručení rozhodnutí o nepřiznání ID, námitku. Ta se podává na OSSZ, která vydala rozhodnutí, ale adresuje se na ČSSZ, Křížová 25., 155 00 Praha 5. Do námitky uveďte, že posuzující orgán nevzal v úvahu všechny okolnosti jeho zdravotního stavu.

S pozdravem Václav Krása