Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

odejmutí ID - odvolání

Autor Stáňa
Předmět odejmutí ID - odvolání
Dotaz Vážený pane Kráso, prosím Vás o radu. Manželovi byl letos odebrán invalidní důchod I. stupně (onkologický pacient - sice již 10 let po operaci ledviny), diabetik, vysoký tlak, vysoký cholesterol, psychické problémy, které začaly po operaci. Manžel byl na přezkoumání zdravotního stavu na OSSZ, zde mu řekli, že jeho postižení je pouze na 25%, čímž mu zaniká nárok na ID. Odvolal se a na ČSSZ v Praze mu to bylo sníženo na 15%. Podali jsme správní žalobu k soudu. Nyní přišel dopis od soudu s výzvou a poučením + odvolací dopis od ČSSZ, že se žalobou nesouhlasí. V dopise ze soudu je napsáno: "Soud ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 s.ř.s. poučuje žalobce o možnosti namítnout podjatost soudce, soudní osoby, tlumočníka nebo znalce. Námitku musí uplatnit do jednoho týdne ode dne, kdy se o podjatosti dozvěděl. Zjistí-li důvod podjatosti při jednání, musí ji uplatnit při tomto jednání. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží. Námitka musí být zdůvodněna a musí být uvedeny konkrétní skutečnosti, z nichž je dovozována (§8 odst. 5 soudního řádu správního). Soud dále žalobci zasílá vyjádření žalovaného. Hodlá-li žalobce podat repliku, nechť tak učiní ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto přípisu. Žalobce nechť soudu rovněž sdělí, zda souhlasí s tím, aby bylo ve věci rozhodnuto bez nařízení jednání (§51 odst. 1 soudního řádu správního). Nevyjádří-li do dvou týdnů od doručení tohoto přípisu svůj nesouhlas s takovýmto projednáním věci, bude soud mít za to, že s tímto postupem souhlasí." Prosím tedy o radu, zda jsem to dobře pochopila. Zda znamená "podat repliku", že manžel musí písemně soudu odpovědět, že s rozhodnutím ČSSZ nesouhlasí, zaslat aktuální lékařské zprávy a zda má souhlasit s tím, aby bylo rozhodnuto bez nařízení jednání nebo chtít zúčastnit se jednání. Co je lepší varianta. Už jsme z toho oba otrávení, pořád se doprošovat. Děkuji za radu. S pozdravem Stáňa

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Stáňo,

pochopila jste to dobře, že Váš manžel musí písemně sdělit soudu, že nesouhlasí s rozhodnutím ČSSZ a poslat aktuální lékařské zprávy. Pokud Vás to nebude nijak zatěžovat, tak je lepší, kdybyste soudu napsali, že se chcete účastnit jednání, tudíž soud by nemohl rozhodnout bez řádného projednáníé věci.

S pozdravem Václav Krása

Budu rád, pokud mi rozkliknete reklamu na mém webu www.vaclavkrasa.cz. Děkuji