Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

odebrání inv.důchodu 3st.na 1.stupeň

Autor Milan Staněk
Předmět odebrání inv.důchodu 3st.na 1.stupeň
Dotaz Dobrý den pane Krása.Prosím o radu co mám dělat,od mládí jsem nemocen,již v 16letech jsem podstoupil 2xoperaci střev ,proCrihnovu Chorobu,je to recidivující zánětlivé onemocnění střev,bylo mě odebráno podstatná část tenkého střeva a kus tlustého.Po 3 letech v roce 1982 se to opakovalo další operace a adebrání další části střeva,následoval PID,klidový režim,dietní strava,těl šetření.V 40letech věku mě u LPK bylo sděleno trvalý stav,nemoc je chronická,nevyléčitelná.Tedy 29letvyřazen ze společnosti potíže průjmy,i bolesti atd.letos na jaře jsem byl pozván k mimořádné LPK,kde mě bylo sděleno, že nemoc je v klidové fázi a náleží mě invalidita 1stupně.Jsem slabý mám váhu jak v 16letech nic nemužu dělat,unavnost chr.unavový syndrom a kloubní potíže,nález na játrech chron.zánět slinivky,psychické potíže,vše je v souvislosti s Crohnovou nemocí.Podal jsem námitku a potvrdili to,že je nová vyhláška posuzování invalidity a Crohnovu nemoc nepovažují za chronickou.Nevím co mám dělat některý den sotva chodím,a jsem sám,a 1.st.by mě náležel důchod ve výši 4100kč.je to na žití???Slyšel jsem o soudní námitce,ale pokud,bych zas uslyšel to samé,nemám do toho chuť.Poradíte mě jestli jste neslyšel podobný případ jestli soud někdo s Chrohnovou nemocí dopadl dobře?Nebo neznáte právnika v těchto věcech na kterého bych se mohl obrátit?nevím si rady jak se dnes jedná s nemocnýma lidma,jsem z toho zoufalý.Předem děkuji s pozdravem Milan Staněk.

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Staňku,

doporučuji Vám opravdu použít soudní cestu, a to tzv, správní žalobu. Správní žaloba se podává ke Krajskému soudu a neplatí se soudní poplatky. Posílám Vám vzor správní žaloby.

S pozdravem Václav Krása

Správní žaloba na zrušení rozhodnutí o ………………………

POZOR – správní žalobu lze podat nejdéle do 60ti dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti kterému žaloba směřuje

 

Krajský soud

a d r e s a

 

V ě c : Správní žaloba na zrušení rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu druhého  stupně

                                                                                                                             

N A V R H O V A T E L : Eva Nováková

bytem Vymyšlená 432

190 00 Praha 9

 

O D P Ů R C E : Česká správa sociálního zabezpečení,

Křížová 25, 125 08 Praha 5

 

 

D V O J M O

 

I.                     Rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení ze dne ……… čj. 000 000 000 mi byl přiznán invalidní důchod druhého stupně. Proti tomu rozhodnutí jsem podala námitky, kterým však nebylo vyhověno, jak dokazuje rozhodnutí ČSSZ čj.::::::::::::::::::::::: ze dne………………………….  

Podle posudku posudkového lékaře odpovídá můj zdravotní stav postižení uvedenému v kapitole …………oddílu ……….položka…………….písmeno……..Toto hodnocení je však v rozporu s lékařskými nálezy odborných lékařů zejména lékařské zprávy…………

Důkazy: lékařské zprávy

              Posudek o invaliditě

              Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

Rozhodnutí považuji za nesprávné z těchto důvodů:  1. Při rozhodování Odpůrce odůvodňuje své rozhodnutí tím, že dle posudku příslušného posudkového lékaře jsem invalidní ve 2. stupni.

II.                    

 Posudkový lékař učinil tento závěr, aniž by podrobněji zkoumal můj zdravotní stav. Na jednání jsem (ne)byla přizvána, takže si nemohl učinit odpovídající představu o mém zdravotním postižení.

Důkazy: 1. Protokol o jednání                                                                                            

2. Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

 

 

III.           Při posuzování mého zdravotního stavu nebylo přihlédnuto k ustanovení § 3 odst. 1 vyhl. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity. Jak vyplývá z lékařských zpráv, utrpěla jsem jen od prosince loňského roku do dubna t.r. zlomeninu sedmi žeber  při třech pádech zaviněných mým dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, přičemž jedna nehoda měla za následek pneumónii. Pokud by bylo hodnocení provedeno správně podle platných právní předpisů a v souladu se zdravotní dokumentací, pak by můj zdravotní stav byl hodnocen podle kapitoly…..oddílu…..položky…….písmena………., což odpovídá invaliditě 3 stupně.

Důkazy: 1. Viz sub. 1

 

IV.           Z uvedených skutečností vyplývá, že rozhodnutí odpůrce bylo vydáno na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu, bez přihlédnutí k ustanovení § 3, odst. 1, vyhl. 359/2009 Sb.Tím byla porušena ustanovení § 39 zákona č.155/1995 Sb., i zákona č. 500/2004 Sb i odpovídající ustanovení, prováděcí vyhlášky. Proto navrhuji vydání tohoto

 

r o z s u d k u:

 

Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení čj. 000 000 000 ze dne …….. se ruší.

České správě sociálního zabezpečení se ukládá, aby o žádosti žalobce znovu rozhodla.

Odpůrce je povinen uhradit navrhovatelce náklady řízení, a to do třech dnů od právní moci tohoto rozsudku.

 

V Praze dne ...........

 

Eva Nováková

Vymyšlená 432

190 00 Praha 9