Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Odebrání invalidního důchodu III.stupně

Autor Talanda
Předmět Odebrání invalidního důchodu III.stupně
Dotaz

Vážený pane Kráso,

Na předcházející otazku - odejmutí invalidního důchodu - jsem dostal opět odpověď:

Vážený pane Talando,

pokud jste v loňském roce nebyl na kontrole svého zdravotního stavu v souvislosti s posuzování míry invalidity, tak by Vám měl být ID vyplácen ve stejné výši ještě po další rok.

S pozdravem Václav Krása

 

Na OSSZ říkají, že to není pravda, i když jsem nebyl v minulém roce na kontrole, že další rok důchod nedostanu. To, že by mi "měl" být důchod vyplácen mi bohužel neí nic platné, pokud nevím na základě čeho. Nemělo by se krást, měla by se říkat pravda, přesto se krade a lže. Nárok buď je nebo není. Našel jsem na internetu pouze toto:

Zákon číslo 155/1995 Sb. - zákon o důchodovém pojištění § 5 (1)

Zjistí-li se, že

a) nárok na důchod nebo na jeho výplatu zanikl, důchod se odejme nebo jeho výplata se zastaví, a to ode dne následujícího po dni, jímž uplynulo období, za které již byl vyplacen.

- což mluví bohužel v můj neprospěch. Bude to zajímat určitě více lidí, důchody se teď odebírají jak na běžícím pásu, úředníci s titulem MUDr. to sekají jak housky v pekárně.

Podle jakého  zákona - odstavce - paragrafu  tento nárok na další rok důchodu je?

S pozdravem

Talanda

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Talando,

velmi se Vám omlouvám, udělal jsem v odpovědi chybu. ID III. stupně je vyplácen po dobu dalšího roku pouze v případě, že osobě byl snížen tento důchod na I. nebo II. stupeň. V takovém případě se vyplácí ID v původní výši ještě po dobu jednoho roku. V případě, že ID III. stupně je odebrán, tak se na něj tato ochranná doba jednoho roku nevztahuje. Ve zdůvodnění se hovoří o tom, že osoba, které byl odebrán ID zcela již není invalidní a tudíž může se normálně ucházet o zaměstnání na trhu práce. Vím, že je to trošku nesmyslné, ale je tomu tak.

Ještě jednou se moc omlouvám.

S pozdravem Václav Krása