Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Odebrání ID 3 stupeň na 1 stupeň

Autor Tarabová Pavla
Předmět Odebrání ID 3 stupeň na 1 stupeň
Dotaz Dobrý den chtěla bych se zeptat jsem v ID 3stupně 17let s Bechterevem. Včera jsem byla u posudkové komise a arogantní doktor který se semnou ani nebavil. Odebral mi 3stupen a nechal mi1stupeň.Psychicky jsem na dně. Dekuji

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Tarabová,

předně je potřeba, abyste se uklidnila a začala jednat racionálně. Nejprve je potřeba podat námitku, kterou musíte podat do 30 dnů od doručení rozhodnutí o snížení stupně ID. Jak jsem pochopil z Vaše dotazu, tak Vy ještě rozhodnutí nemáte, pouze máte sdělení posudkového doktora. Jakmile budete mít dokument, který odůvodňuje snížení ID z 3. na 1. stupeň, tak mi prosím tento dokukment oskenujte a pošlete na adresu v.krasa@nrzp.cz. Takže až dostanete rozhodnutí, podejte námitku, jak jsem uvedl do 30 dnů. Námitka se podává do 30 dnů prostřednictvím OSSZ, ale adresuje se na ČSSZ, Křížová 25, 155 00 Praha 5. Do námitky uveďte, že zásadně nesouhlasíte s rozhodnutím, protože Váš zdravotní stav se během 17 let výrazně zhoršil, že nejste schopna nastoupit do zaměstnání a že posuzující lékař nevzal v úvahu všechny okolnosti Vašeho zdravotního stavu. Jakmile podáte tuto námitku, tak mi ji pošltete také oskenovanou a já se pokusím zařídit, aby byla námitka úspěšná. Musím Vás ještě upozornit, že námitka nemá odkladný účinek, to znamená, že jakmile rozhodnutí nabyde právní moci, to je po doručení Vám, tak bude účinné a od data vydání rozhodnutí Vám bude změněn ID ze 3. na 1. stupeň. Upozorňuji Vás, abyste okamžitě po doručení rozhodnutí došla na ÚP a registrovala se jako uchazečka o zaměstnání, aby Vám byla počítána doba do nároku na starobní důchod. Příjemce ID 1. stupně je sice zdravotně pojištěn ale není sociálně pojištěn. Proto se to musí řešit takto.

S pozdravem Václav Krása