Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Odebrání důchodu

Autor Renata Nyklová
Předmět Odebrání důchodu
Dotaz Dobrý den,chtěla bych poradit. 2.10.2017 jsem měla operací páteře kde mi inplantovali 4 šrouby jinak bych skončila na vozíku.Dluoho jsem byla na nemocenské pak mi přiznali častečný důchod 1 stupně z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho pracovni schopnost o 35%. Od 16.4.2019 mi odmítají invalidní důchod. Odůvodnění: podle ustanovení § 56 odst.a) zdp zjistí-li se,že nárok na důchod nebo na jeho výplatu zanikl,důchod se odejme nebo jeho výplata se zastaví,a to ode dne následujícího po dni,jímž uplynulo období,za které již byl vyplacen. Podle ustanovení §39 odst.1 zdp je pojištěnec invalidní,jestliže z důvodů dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35%. Podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení Frýdek-Místek ze dne 20.2.2019 již účastník řízení není podle ustanovení § 39 odst.1 zdp invalidní,neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého stavu jeho pracovní schopnost poklesla pouze o 20%. Proto bylo rozhodnuto tak,jak je uvedeno ve výroku. Obrácím se s prosbou stále mi dělají problém chůze,krátké stání, sezení a zvedání břemen do práce s touto diagnozou mne nikdo neveme. Jak mám postupovat dal jak podat námítku proti tomuto usnesení.Můžete mi prosim poradit nebo poslat vzor jak podat námitku? Předem děkuji za Vaší ochotu Renata Nykllová

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Nyklová,

doporučuji Vám, abyste podala námitku. Musíte jí podat do 30 dní, a to prostřednictvím OSSZ, ale adresovat ji musíte na ČSSZ, Křížová 25., 155 00 Praha 5. Do námitky uveďte, že posuzující orgán nevzal v  úvahu všechny okolnosti Vašeho zdravotního stavu a vypište obtíže, které máte. 


Rád jsem Vám odpověděl na Váš dotaz ve svém volném čase. Velmi bych přivítal, pokud byste i Vy věnovali Váš čas na prohlédnutí reklam na mém webu www.vaclavkrasa.cz. Je to moje jediná odměna za radu, kterou se Vám snažím pomoci. Předem Vám děkuji. 

S pozdravem Václav Krása