Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Nový výpočet procentní výměry ID při změně stupně invalidity...?

Autor Novotný
Předmět Nový výpočet procentní výměry ID při změně stupně invalidity...?
Dotaz

Dobrý den pane Krása.

Na Vaši žádost znova posílám svůj dotaz a prosím o upřesňující odpověď na již dříve řešené otázky. Zároveň děkuji za Vaši snahu poradit a pomoci...

Od března minulého roku jsem pobíral ČID, změněný k 1.1.2010 na ID I. stupně. Procentní výměra ČID byla v roce 2009 ČSSZ vypočítána z přehledu doby pojištění do konce roku 2008. Z důvodu výrazného zhoršení mého zdravotního stavu (další úraz) mi byla na základě mojí nové žádosti ze dne 10.2.2010 po korektním jednání posudkovou lékařkou OSSZ začátkem dubna 2010 v Posudku o invaliditě přiznána invalidita III. stupně s uvedeným dnem vzniku tohoto stupně invalidity ke zmíněnému datu 10.2.2010. Před několika dny mi přišlo z ČSSZ Rozhodnutí o výši invalidního důchodu III. stupně - jako součet samozřejmé základní výměry 2170 Kč a k tomu procentní výměry použité pro výpočet ČID v minulém roce, vynásobené koeficientem 2. Koeficient je v pořádku, jenže v minulém roce 2009 jsem ještě pracoval jako OSVČ a celý rok platil sociální pojištění. Podle Vaší minulé odpovědi by mi tedy měla být s ohledem na další odpracovaný (a na sociálním pojištění zaplacený) rok procentní výměra ID při změně stupně ID znova nově přepočítána, ale to se nestalo...! Volal jsem na OSSZ a tam mi jakási docela ochotná paní úřednice sdělila, že na nový přepočet procentní výměry ID nemám nárok. Kde je teda pravda? Má pravdu ČSSZ, nebo se z její strany jedná jen o nějaké nedorozumění..., nebo musím rovnou podat u OSSZ námitku vůči (z mého pohledu) nesprávnému výpočtu výše procentní výměry PID.......? Navíc s nohou sešroubovanou ve vnější ocelové fixaci se stejně na sociálku do třiceti dnů ode dne následujícího po dni oznámení Rozhodnutí nedopravím a písemná námitka bez předchozí osobní komunikace s těmito záležitostmi pověřenými pracovníky OSSZ  mi připadá (po zkušenostech s jinými úřady) jako hodně formální záležitost, která bude jen těžko někoho zajímat...........

Ještě mám jeden dotaz: V Posudku o invaliditě je jako den vzniku invalidity III. stupně uvedeno datum 10.2.2010. Od tohoto data mi byl ČSSZ doplacen finanční rozdíl mezi původním ČID a současným PID (III. stupeň invalidity). V Rozhodnutí ve věci ID doručeném od ČSSZ je však výslovně napsáno, že jsem uznán od 1.1.2010 invalidním pro invaliditu třetího stupně a nejsem schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek. Dá se z toho textu odvodit, že by mi měl být doplacen rozdíl mezi původním ČID a současným PID i za období mezi 1.1.2010 - 9.2.2010...?

Děkuji za odpověď

Zdraví Z. Novotný

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Novotný,

předal jsem Váš dotaz do poradny NRZP ČR.

S pozdravem Václav Krása

Dobrý den,

předseda NRZP ČR, pan Krása mi předal Váš mailový dotaz k vyřízení.

Jak uvádíte invalidní důchod III. stupně Vám byl přiznán ke dni 10.2.2010. Jako OSVČ jste daňové přiznání odevzdával pravděpodobně později, nejspíš k 31.3.2010. Z tohoto důvodu nebyl pravděpodobně kalendářní rok 2009 ve výpočtu důchodu hodnocen. V současné době máte možnost o přepočet

zahrnutí kalendářního roku

2009 - písemně požádat.

Pokud neuplynula lhůta 30 dnů od doručení rozhodnutí o přiznání důchodu, můžete tak učinit i formou námitky.

K odpovědi na Váš druhý dotaz nemám dostatek informací. Nebral jste před přiznáním důchodu III. stupně nemocenské dávky?

Napište mi telefonní spojení, já Vám zavolám a po doplnění potřebných informací Vaše dotazy zodpovím.

S pozdravem

JUDr. Pavel Jungr

Poradna pro osoby se zdravotním postižením a seniory tel. 266 753 422 Poradní dny : pondělí 13.00 - 16.30 hod.

středa 14.30 - 17.00 hod.

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR Partyzánská 7, Praha 7 budova Pražské teplárenské, 3. patro, dveře č. 332