Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Nový dotaz

Autor Šárka
Předmět Nový dotaz
Dotaz Dobrý den,pane Krása Dnes jsem obdržela rozhodnutí ČSSZ o zamítnutí námitky pro přiznání ID. Nechápu, když je rozhodnutí vystaveno v Brně, proč je tedy na obálce razítko odesílatele ČSSZ kROMĚŘÍŽ/!/a jestli takovéto důležité rozhodnutí může vydat pouze nějaký referent rozhodovací činnosti/!/V rozhodnutí je dále uvedeno, cituji: "ve svých námitkách žádala účastnice řízení přezkoumání svého zdravotního stavu. Ten byl ČSSZ komplexně posouzen"/?/............. . Nevím na základě čeho byl komplexně posouzen, když jsem podávala námitku na tuto posudkovou komisi,/OSSZ Zlín/která nebyla v úplném složení když posuzovala můj zdravotní stav. Důkazem toho je i rozhodnutí z KÚ Zlín, které ruší a vrací k novému projednání rozhodnutí o příspěvek na individuální dopravu. A kde mimo jiné je uvedeno cituji:"Krajský úřad konstatuje, že městský úřad vycházel z lékařského posudku OSSZ zLÍN, KTERÝ NEBYL ÚPLNÝ A PŘESVĚDČIVÝ. Z lékařského posudku OSSZ Zlín není zřejmé v jakém složení zasedala posudková komise, rovněž není zřejmé, z jakých podkladů tato komise vycházela při svém posudkovém zhodnocení a posudkovém závěru".Rovněž mě v této souvislosti byl zaslán ČSSZ-ODBOR 61, ODD. NÁMITKOVÉ A ODVOLACÍ AGENDY LPS Zlín, posudek o invaliditě jako informaci o výsledku posouzení, ze kterého rovněž není zřejmé, kdo toto posuzování prováděl / nejsou uvedeni ani předseda komise, ani žádný odborný lékař/?/ . Nevím jakými postupy dál tuto fyzicky vysilující situaci proto řešit už i vzhledem k tomu že jsem v loňském roce podávála žalobu ke krajskému soudu-rovněž bezúspěšně. Jak jsem Vám v loňském roce psala, měla jsem velké obavy, že tito PL JSOU všichni vzájemně velmi zdatně propojeni a dnes se mi toto potvrdilo. ANI V JEDINÉM PŘÍPADĚ SE PŘÍSLUŠNÍ ÚŘEDNÍCÍ KONKRÉTNĚ NEVYJÁDŘILI K MÝM TVRZENÍM A NEOBJASNILI SVÉ ZÁVĚRY. OPAKOVANĚ NEDOCHÁZÍ K JAKÉMUKOLIV PŘEŠETŘENÍ A PŘIJETÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ A NAOPAK DOCHÁZÍ K DALŠÍMU NABALOVÁNÍ NEZÁKONNÝCH PRAKTIK VŮČI MÉ OSOBĚ, BEZ ZÁJMU O SKUTEČNOST, ŽE TENTO PŘÍSTUP A ABSOLUTNÍ NEŘEŠENÍ MÁ PRO MĚ FATÁLNÍ DŮSLEDKY. jE TO JEN EXISTENCE ÚČELOVĚ ZMANIPULOVANÝCH A NEOBJEKTIVNÍCH POSUDKŮ PŘI IGNOROVÁNÍ STĚŽEJNÍ LÉKAŘSKÉ DOKUMENTACE. vŠECHNY KROKY, KTERÉ BYLY Z MÉ STRANY UČINĚNY NEBYLY ODPOVĚDNĚ ŘEŠENY, ODPOVĚDI SE OMEZOVALY POUZE NA FORMALISTICKÝ PŘÍSTUP.bohužel tito úředníci nejsou naučeni respektovat zaručená práva občanů této země. Věřte mi, že se mi to nepíše lehce, ale už po těch 5 letech snahy o řešení mého zdravotního stavu a diskriminace od orgánů veřejné správy ztrácím chuť žít v takovémto ponižujícím stavu.Nevím jak dál, když i rozsudky soudů jsou předem stanovená věc. Omlouvám se za rozsah toto psaní, ale jinak to nejde.

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Šárko,

bohužel nemáte jinou možnost, nežli obrátit se se žalobou na Okresní soud. V žalobě byste měla uvést přesně co uvedl KÚ ve Vašem odvolání ve věci průkazky ZTP.  Pokud byste neuspěla u krajského soudu, tak by bylo teoreticky možné se obrátit i na Ústavní soud. Z argumentace KÚ je zřejmé, že průběh posudkového řízení nebyl zcela v pořádku a standartní. Máte ještě jednu možnost jak postupovat, a to je obrátit se na ombudsmana do Brna. Ombudsman sice nemůže rozhodnout, ale jeho názor je vždy významný při dalších jednáních.

S pozdravem Václav Krása