Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Nový dotaz

Autor Lenka Mrázová
Předmět Nový dotaz
Dotaz

Dobrý den v březnu jsem utrpěla úraz páteře díky kterému jsem částečně ochrnula, v minulém týdnu mi byla již přidělena invalidita 3. stupně  s tím že další pžezkoumání bude za rok. jelikož jsem před úrazem byla čerstvě po škole na pracovním úřadě nemám tudíž nárok na žádně sociální dávky, ptám se Vás zda byste mi poradil na jaké přísěvky bych měla nárok..souvisí s tím další věc že již nebydlím s rodiči a musím platit nájem a čekací lhůta na přidělení invalidního důchodu je 3 měsíce,nemám tudíž ani korunu tak bych se chtěla zeptat zda mám nárok na nějaký příspěvek nebo o pomoc v hmotné nouzi..nebo zda, kdybych se vrátila k matce která by se o mě nepřetržitě starala a nechodila do práce, měla nárok na nějaký rodičovský příspěvek nebo něco takového pro ni, a ještě jeden dotaz zda mám nárok na kartu ZTP. předem děkuji za odpověď

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Mrázová,

předal jsem Váš dotaz do poradny NRZP ČR.

S pozdravem Václav Krása

Dobrý den,

předseda naší organizace, Bc. Krása, mi předal k vyřízení Váš dotaz týkající se přiznání mimořádných výhod I.-III. stupně (průkazy TP, ZTP a ZTP/P) a sociálních dávek.

 

Problematika dávek v období „čekání“ na rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu, je velmi složitá. Zákon totiž předpokládá, že ČSSZ bude postupovat dle správního řádu vystaví rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu do 30 – 60 dnů, což se však v praxi bohužel často neděje. Pro přiznání většiny sociálních dávek potřebujete dokladovat výši svých příjmů, to však vzhledem k tomu, že dosud nemáte rozhodnutí se stanovenou výší Vašeho důchodu, není možné.

 

Vaší možností v této chvíli je obrátit se na sociální odbor v místě svého trvalého bydliště a žádat (jak jste správně uvedla) o dávky pomoci v hmotné nouzi. Tyto dávky by měly být vypláceny právě v takovýchto situacích, kdy je třeba překlenout určité období a poté již bude žadatel zajištěn (nebo alespoň částečně zajištěn) vlastním příjmem. Ve Vašem případě bude příjem částečně nebo plně nahrazovat vyplácený invalidní důchod. Nárok na tyto dávky by měli pracovníci úřadu posuzovat dle individuálních potřeb každého žadatele, ve Vašem případě by tedy měli zohlednit skutečnost, že nemáte žádný příjem a s ohledem na svůj zdravotní handicap nejste ani schopna si jej zajistit žádným vhodným způsobem např. prací.

 

Podrobné informace (vč. formulářů žádostí) o dávkách pomoci v hmotné nouzi naleznete zde:

http://portal.mpsv.cz/soc/hn

 

Poté co Vám již bude důchod vyplácen, pokud by jeho výše nebyla dostačující pro uhrazení Vašich potřeb např. spojených s nájmem, můžete žádat o další dávky, např. o příspěvek na bydlení. Jedná se o tzv. dávky státní sociální podpory. Informace o těchto dávkách naleznete zde: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp

 

V případě, že byste se rozhodla přestěhovat zpět k rodičům, jak ve svém dotazu naznačujete, a přesto chtěla o dávky žádat, připravte se na to, že budete při podávání žádosti muset doložit příjem všech osob, které s Vámi žijí ve společné domácnosti, v bytě u rodičů tedy např. i Vaši rodiče, sourozenci apod.

Žijete-li v současné době sama ve svém bytě, dokladovala byste pouze svůj příjem, v této chvíli tedy pouze skutečnost, že jste žádala o invalidní důchod a jeho vyřízení je „v jednání“.

 

A nyní k Vašemu druhému dotazu týkajícímu se podmínek pro přiznání mimořádných výhod (resp. průkazů TZ, ZTP a ZTP/P). Ve vyhlášce 182/1991 sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení je přehled zdravotních postižení, která opravňují přiznání mimořádných výhod.  

 

Tento přehled naleznete na webových stránkách Národní rady osob se zdravotním postižením ČR (www.nrzp.cz – odkaz na Poradnu) nebo můžete použít tento přímý odkaz:

http://www.nrzp.cz/mimoradnych-vyhodach/

 

Nejlépe může posoudit Váš nárok lékař – nejlépe lékař specialista, v daném oboru, ke kterému docházíte. Text Vyhlášky 182/1991, který naleznete na výše uvedených webových stránkách, si můžete vzít na tuto konzultaci „k ruce“. Návštěvě u svého lékaře se v každém případě nevyhnete, protože posudek lékaře budete přikládat k Vaší žádosti o mimořádné výhody.  

 

S pozdravem

Bc. Jitka Vrchotová, DiS.
vedoucí Poradny NRZP ČR
(+ poradenství ve znakovém jazyce)
tel.(SMS): 736 105 585,  tel. a fax: 266 753 431