Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

nenašla jsem odpověď na svůj dotaz

Autor Blanka Prokopová
Předmět nenašla jsem odpověď na svůj dotaz
Dotaz

Dobrý den,

14.8. jsem Vám zaslala dotaz na postup při podání žaloby k soudu, tedy zda budu ještě vyšetřena lékařem určeným soudem, či zda bude soud rozhodovat pouze na základě nálezů, které byly předloženy OSSz  a zda mě může zastupovat u tohoto soudu pověřěná osoba. Bohužel jsem ještě odpověď nenalezla.

Zdravím, Blanka Prokopová

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Prokopová,

krajský soud při rozhodování o žalobách proti rozhodnutí ČSSZ ve věci  odejmutí plného invalidního důchodu rozhoduje na základě posouzení  zdravotního stavu posudkovou komisí MPSV, tzn., že si krajský soud nechá  zpracovat další nezávislý posudek a to tentokrát přímo posudkovou komisí,  tj. kolektivním orgánem, který je složen z více odborníků. Posudková  komise obvykle vychází z dostupné lékařské dokumentace pojištěnce. Krajský  soud si však v rámci tzv. volného hodnocení důkazů může nechat zpracovat i  více posudků, tj. pokud se soudu zdá posudek jedné posudkové komise např.  nejednoznačný, případně o jeho správnosti pochybuje, může požádat o další  posudek posudkovou komisi v jiném složení, případně i (v pochybnostech)  nařídit nějaké vyšetření, které při rozhodování o nároku na invalidní  důchod nárok žalobce prokáže případně vyvrátí, resp. umožní soudu  objektivně rozhodnout. Pravděpodobně budete vyzvána, abyste se dostavila nejprve k jednání PK  MPSV k posouzení zdravotního stavu a následně teprve proběhne jednání u  příslušného krajského soudu. Samozřejmě, v případě, že proběhne ústní  jednání a  budou-li Vám v účasti na tomto jednání u krajského soudu bránit  závažné důvody, je možné se z jednání omluvit, případně se nechat u soudu  zastupovat, nicméně je možné, že v případě, kdy se nebudete moci jednání  zúčastnit, příslušný soud jednání odročí, aby mohl například vyslechnout i  Váš názor a komplexně  tak o nároku rozhodnout.

 S pozdravem Václav Krása