Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Námitka, žaloba

Autor Jana Havlasová
Předmět Námitka, žaloba
Dotaz

Dobrý den pane Krása,

moc Vám děkuji za zodpovězení mýc dotazů. Informovala jsem v Poradně NRZP ČR, jak sepsat Námitku proti rozhodnutí ČSSZ o odejmutí in. důchodu.

Avšak nerozumím tomu, že pokud podám Námitku, na jejíž vyřízení může trvat i několik měsíců, měla bych měsíc po převzetí rozhodnutí ČSSZ podat Žalobu, pokud v té době nebudu mít rozhodnutí o Námitce, abych neprošvihla lhůtu. Či mám čekat na rozhodnutí mé Námitky a poté podat žalobu, či po tom měsíci žalobu podat a napsat, že jsem již Námitku podala.

Skopíruji Vám zde informace od NRZP, moc děkuji za informaci ..

Pěkný den, Jana.

 

Protože námitky nemají odkladný účinek, je potřeba, aby byla zachována i 60denní lhůta pro podání správní žaloby. Proto doporučuji podat námitky a po uplynutí cca 30 dnů, avšak před uplynutím 60 dnů, podat správní žalobu. Do správní žaloby je potřeba uvést, že proti rozhodnutí ČSSZ (OSSZ) byly podány námitky. Není třeba čekat na vyřízení neboť by mohlo dojít k propadnutí dvouměsíční lhůty.

Bude-li námitkám vyhověno, žaloba se vezme zpět.

ČI PLATÍ:

Žaloba se podává do 60 dní od doručení rozhodnutí o námitce. Pokud by byla žaloba podána dříve, než by vešla v platnost námitka, soud by žalobu vrátil žalobci zpět.

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Havlasová,

přiznám se, že tomu také nerozumím. Není možné podat žalobu, aniž by bylo ukončeno námitkové řízení. To je zřejmé ze správního řádu. Vše prošetřím a poradna se Vám znovu ozve.

S pozdravem Václav Krása