Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

námitka

Autor j.moucha
Předmět námitka
Dotaz

Pane Krása,dne 16.7.2010 došlo po osmi měsících mojí sestře rozhodnutí o přiznání ČID v I.stupni. 20.7.2010 jsme doporučeným dopisem odeslali námitku na ČSSZ . Dnes jsme se dozvěděli že česká pošta zásilku nedodala.Podací lístek máme, česká pošta zítra pravděpodobně uzná a potvrdí ztrátu zásilky ale co s tím dál? Měsíční lhůta je fuč! děkuji a přeji hodně zdraví.

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Moucho,

je nezbytné, abyste si zajistil potvrzení od České pošty potvrzení, že zásilka nebyla doručena z jejich pochybení. Na základě tohoto potvrzení doporučuji, abyste námitku podal opětovně s tím, že uvedete argument opoždění námitky z důvodu nedodání poštou. Zároveň přidáte novou námitku a upozorníte na skutečnost, že jste nemohl podat námitku v zákonem stanovené lhůtě.

S pozdravem

Václav Krása