námitka

Pane Krása,dne 16.7.2010 došlo po osmi měsících mojí sestře rozhodnutí o přiznání ČID v I.stupni. 20.7.2010 jsme doporučeným dopisem odeslali námitku na ČSSZ . Dnes jsme se dozvěděli že česká pošta zásilku nedodala.Podací lístek máme, česká pošta zítra pravděpodobně uzná a potvrdí ztrátu zásilky ale co s tím dál? Měsíční lhůta je fuč! děkuji a přeji hodně zdraví.
 
j.moucha

Vážený pane Moucho,

je nezbytné, abyste si zajistil potvrzení od České pošty potvrzení, že zásilka nebyla doručena z jejich pochybení. Na základě tohoto potvrzení doporučuji, abyste námitku podal opětovně s tím, že uvedete argument opoždění námitky z důvodu nedodání poštou. Zároveň přidáte novou námitku a upozorníte na skutečnost, že jste nemohl podat námitku v zákonem stanovené lhůtě.

S pozdravem

Václav Krása