Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Jednání LPK

Autor Brunhilda
Předmět Jednání LPK
Dotaz Vážený pane Kráso! Obracím se na Vás s akutní prosbou. Dnes jsem byla na jednání odvolací komise posudkové služby ČSSZ. U stejné lékařky jsem byla již zhruba před půl rokem. Již tenkrát mě zarazil její neprofesionální přístup. Dnes se situace opakovala. Měla jsem ovšem s sebou jako svědka matku, přítomnou při jednání. Během jednání lékařku vůbec nezajímala moje schopnost pracovat, chovala se arogantně, urážela mě. Hlavní předmět jednání byla moje „motivace“ což myslím je v posuzování schopnosti pracovat naprosto bezvýznamné. Další nesmysly, které mi tvrdila snad ani nebudu rozebírat. Když jsem lékařku upozornila, že její úkol je hodnotit mojí pracovní schopnost, vůbec toto neakceptovala… atd. Ústně jsem tudíž požádala o přerušení jednání dle §64 zákona č. 500/2004 Sb. s tím, že lékařka posudkové služby mi nejprve řekla, že to není možné. Když jsem se ohradila, že na to mám ze zákona právo, tak že prý žádost musím odeslat během dnešního dne mailem. Mohu jako důvod přerušení uvést předpojatost a neprofesionalitu lékařky a současně požádat o projednání věci jiným posudkovým lékařem? Musí mi v tomto ČSSZ vyhovět? Původně jsem chtěla zažádat o přerušení z důvodů doplnění dalších podkladů. Nyní mi však dochází, že u této posudkářky mi jakékoliv další důkazy nic nepřinesou. Děkuji

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Brunhildo,

doporučuji Vám, abyste jako důvod přerušení uvedla předpojatost a neporfesionalitu lékařky a zároveň popsala způsob jejího jednání. Máte právo na to, aby Vás posuzoval jiný posudkový lékař. Samozřejmě, že by bylo dobré napsat jako druhý důvod doplnění podkladů, ale tady je potřeba mít nějaký skutečný podklad. Pokud by Vám nebylo vyhověno, obraťte se se stížností na odbor posudkové služby MPSV ČR, Podskalská 19, 128 01 praha 2.

S pozdravem Václav Krása