jaký je postup při odvolání

Dobrý den pane Kráso, prosím o zodpovězení mého dotazu. Manžel je po operaci srdce (umělá mitrální chlopeň). Do 12/08 pobíral plný invalidní důchod. Nyní na posudkové komisi rozhodli o odebrání plného invalidního důchodu a převedení na částečný důchod. Manžel je na tom psychicky velmi špatně. Fyzicky ještě hůř. Nezvládne fyzicky pracovat delší dobu, ihned se zadýchává, trpí na mdloby a bolesti hlavy. V posudku je taktéž napsáno, že nesmí vykonávat těžší fyzickou a psychickou činnost. Bydlíme v podnájmu a v Moravskoslezském kraji, kde není práce pro normální zdravé lidi, natož pro invalidy. Sama naši domácnost finančně nezvládnu. Můj dotaz směruje, jaký je postup pokud podáme přímo žalobu na Krajský soud? Potřebujeme k tomu advokáta nebo se můžeme hájit sami? Advokáta si z finančních důvodů nemůžeme dovolit. Domnívám se, že jinak nemůžeme nic ztratit, ale aspoň bychom to zkusili. Manžel se cítí velmi dotčen a považuje celé řízení na posudkové komisi jako nehumánní. O všem bylo rozhodnuto během jedné minuty. Ani se na nic nezeptali, jen mu oznámili, že mu odebírají část důchodu. Prosím o zodpovězení mého dotazu. Děkuji a přeji hezký den, Květuše Stoklasová
 
Kv?tuše Stoklasová
Vážená paní Stoklasová,
 
v odpověď na váš dotaz mohu uvést, že odvolaní ke Krajskému soudu podáte po obdržení rozhodnutí  o odnětí PID. Odvolací lhůta je dvouměsíční. Běži ode dne doručení a neby vyzvednutí na poště. Můžete postupovat dle poučení na spodní  části rozhodnutí a tedy podat žalobu přostřednictvím  České správy důchodového zabezpečení a nebo přímo ke Krajskému soudu. V tom případě je nutné přiložit kopii rozhodnutí o důchodu. Advokáta mít nemusíte. V odvolání se uvedenou jednak formální věci, tedy označení soudu, čeho se věc týká/žaloba o odnětí PID./ , dále žalobce/váš manžel/, žalovaný/ČSSZ Praha 5, Křížová ul.č. 25. Dále se žaloba odůvodní.
Popíše se znění výrokové věty rozhodnutí  o odnětí, den rozhodnutí, číslo  jednání/RČ/, v odůvodnění může žalovaný žádat, aby jeho zdravotní stav zkoumal znalec z příslušného lékařského oboru.
Na závěr se soud vyzve, aby o věci jednal a vynesl
 
r o z s u d e k . že
 
rozhodnutí  ČSSZ se ruší a věc se vrací k novému projednání, neboť  žalobce je na základě zjištěných důkazů  plně invalidním.
 
K žalobě se jako
 
Důkaz:
 
přiloží příslušné lékařské zprávy,
zmiňovaná kopie rozhodnutí
výslech účastníků s možností předložení dalších důkazů.
 
Žaloba je ukončena datem vyhotovení a podpisem.
 
Současně můžete obsah žaloby ještě konzultovat s právníky právní poradny NRZP ČR e-mail: poradna@nrzp.cz  nebo telefonicky : 266 753 422 JUDr. Dreslerová
 
S pozdravem.
 
Václav Krása