Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Jak se žije v tomto státě nemocným :-(

Autor Eva
Předmět Jak se žije v tomto státě nemocným :-(
Dotaz

Vážený pane Kráso,

moc Vás prosím,abyste mi poradil,co mohu ještě dělat.

Z důvodu špatně provedené operace mám trvalé následky na zdraví a ČID1.st.Po roční pracovní neschopnosti jsem neúspěšně žádala o zvýšení důchodu a místo toho mi je odebírán úplně.Podala jsem námitku-zamítnuto,podala jsem správní žalobu a ta dosud trvá,je to již přes rok a stále nic nevím.Jen jsem projezdila peníze po 4 posudkových komisí .

Jsem samoživitelka s nezletilou dcerkou a pracuji na částečný úvazek.Můj zdravotní stav je stále špatný a dlouhotrvající stresy,které s ČSSZ prožívám mi všechno ještě zhoršují.

Práci na částečný úvazek,již dlouhodobě nezvládám,mám co dělat abych vše sama zvládla doma.Vždy skončím na neschopence.Když vyčerpám podpůrčí dobu nemocenské,tak mi je prodloužení zamítnuto a jako odůvodnění se píše,že jsem nevyléčitelně a trvale nemocná.

Nyní jsem na tom hodně špatně a měla bych nastoupit do nemocnice,ale nemohu,protože nemám nárok na nemocenskou,nemám peníze na placení pobytu v nemocnici a nemám nikoho,kdo by se postaral o dcerku.

Jsem na tom tak špatně,že jsem chtě nechtě musela nastoupit na nemocenskou,ale ta mi není placena,protože jsem vyčerpala podpůrčí dobu a i když jsem se odvolala,bylo mi vše zamítnuto.

Proto bych byla ráda,kdyby mi někdo odpověděl na otázky:

Jak má trvale nemocný člověk a samoživitel žít a vychovávat dítě v téhle prapodivné asociální společnosti?

Kam nás tato spolešnost,tento stát chce dostat?

Minimální invalidní důchod 1.st neboli almužna mi je odebírána,na nemocenskou nemám nárok,protože jsem nevyléčitelně nemocná,tak co se mnou?

Poradíte mi prosím?Moc Vám děkuji...Eva

Kdybych neměla dcerku,tak ........:-(

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Evo,

pan předseda Bc. Krása mi předal k vyřízení Váš dotaz, neboť jsem na NRZP ČR specialistou na problematiku zdravotnictví. Na Váš dotaz a jeho urgenci musím říct, že jste ještě zdaleka nevyužila všechny možnosti, které k řešení Vaší situace máte. Tak především pokud jde o Vaše řízení o zvýšení Vašeho invalidního důchodu. V případě, že trvá Vaše řízení o správní žalobě přes rok, je nutné, abyste jeho průběh zaurgovala. To znamená napsala písemnou urgenci k soudu, který Vaši žalobu projednává se žádostí o urychlení procesu s tím, že v urgenci vylíčíte v jakém zdravotním stavu a následně v důsledku toho v jaké tíživé sociální situaci se nacházíte a že Vás takto dlouhé řízení dostává do neřešitelných, ekonomických a sociálních problémů. Zároveň napíšete na Ministerstvo spravedlnosti ČR stížnost na délku Vašeho soudního řízení a na jeho neodůvodněné průtahy a budete požadovat jeho urychlení. K této stížnosti je nutné uvést číslo jednací soudního řízení, eventuálně přiložit kopii Vaší žaloby.  Řízení byste tím měla urychlit.

Dále k Vašemu zdravotnímu stavu. V dotaze mi bohužel nekonkretizujete to základní a podstatné z čeho je nutné vycházet. A to jakého druhu jsou Vaše zdravotní potíže, takže se mi velmi těžko hodnotí Vaše nároky z tohoto titulu a vyhlídky a šance, které v této souvislosti máte.

Pokud však uvádíte, že Váš špatný zdravotní stav je následkem špatně provedené operace, tak zde Vám v této souvislosti vzniká nárok na příslušné odškodnění od nemocnice, eventuálně od jejího zřizovatele. Klíčové ovšem je, zda Vaše zdravotní poškození opravdu vzniklo zaviněním lékařů, či nemocnice, nebo je to pouze Váš názor na věc. Zde je opravdu nutné prokázat, že operace byla špatně provedená – tedy zavinění nemocnice. To jde udělat tak, že si pořídíte kopie Vaší zdravotnické dokumentace a necháte Váš zdravotní stav zhodnotit jinde u jiného lékaře – specialisty. Předložíte mu Vaši zdravotnickou dokumentaci a necháte se vyšetřit. Pokud bude mít tentýž názor, tj. že Vaše zdravotní poškození vzniklo špatně provedenou operací, je možné obrátit se se žádostí o náhradu škody na nemocnici, která Vaši operaci prováděla, eventuálně na jejího zřizovatele. Náhradu škody lze sjednat dohodou. Pokud ovšem nemocnice na dohodu nepřistoupí, je nutné náhradu škody žalovat u soudu. Nároky je nutné přesně vyčíslit a poté teprve žádat uhradit. Zde máte nárok na 1) bolestné, 2) náklady spojené s léčením, 3) náhradu ušlého výdělku. Musím však podotknout, že tato problematika je hodně složitá a Vy nebudete, s největší pravděpodobností, schopna věc sama vyřídit. Proto Vám doporučuji se v této věci obrátit na některého z advokátů, který causu za Vás povede a bude vědět co a jak je třeba uplatnit. Zde není na místě se obávat, že na právní zastoupení nebudete mít finanční prostředky. Advokát je povinen, ještě než započne s právní pomocí, Vám sdělit rozpočet. Zároveň, v případě, že budete ve sporu úspěšná, bude požadovat úhradu Vašich nákladů zastoupení na protistraně. Může Vám i nabídnout takovou formu pomoci a úhrady, že vše půjde ekonomicky zvládnout. Vše je pouze na Vaší dohodě s ním.

Není mi ani příliš zřejmé co myslíte „podpůrčí dobou nemocenské“. Mám zato, že myslíte max. lhůtu nemocenské v délce 380 dní, nebo ochrannou lhůtu po výpovědi ze zaměstnání, ale zde se pravdu jen dohaduji. Nevím tedy prodloužení čeho Vám je zamítnuto. Předpokládám, že prodloužení  částečného pracovního poměru na dobu určitou. V tomto tedy nedokážu reagovat.

Další Vaše nároky se však budou odvíjet od toho, jak máte vyřešeno výživné na Vaši nezletilou dceru. Píšete, že jste samoživitelka. Dcera však nějakého otce samozřejmě mít musí. Pokud budete žádat o jakoukoliv pomoc od státu, úředníci se v první řadě budou zajímat o to, jak máte vyřešeno výživné a zda jej otec řádně platí. Pokud tomu tak není, doporučuji Vám se obrátit na OPD na Vašem místním úřadě, který umí výživné velmi dobře řešit a dělá to zcela zdarma. Výživné je jeden ze zdrojů peněz, které nyní Vaše dcera velmi potřebuje. Není zde na Vaší volbě, zda výživné budete požadovat, či nikoliv, protože se jedná o peníze nezletilé, nikoliv Vaše a zde je Vaší povinností výživné na otci požadovat.

Pokud budete mít vyřešeno výživné, nebo aspoň podanou žalobu o určení výživného na nezl. dceru v případě, že otec výživné dobrovolně neplatí a nehodlá platit, můžete požádat o dávky státní sociální podpory z důvodu Vašeho nízkého příjmu. Ve Vašem případě je to 1) přídavek na nezl. dítě a 2) příspěvek na bydlení. Veškeré informace můžete najít na webové adrese: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp . Zde však musíte počítat s tím, že budou zjišťovány Vaše bytové poměry a náklady na bydlení. Taktéž všechny příjmy společně s Vámi posuzovaných osob.

Dalším finančním zdrojem, který přichází v úvahu jsou dávky pomoci v hmotné nouzi. Zde, pokud splňujete podmínky, můžete požádat o 1) příspěvek na živobytí, 2) doplatek na bydlení, 3) jednorázovou okamžitou peněžitou pomoc. Veškeré informace k těmto dávkám získáte opět na výše uvedené webové adrese. I zde budou zjišťovány Vaše celkové majetkové poměry a poměry společně s Vámi posuzovaných osob. I zde je základem mít vyřešeno výživné nezletilé dcery, nebo mít aspoň podaný návrh na úpravu výchovy a výživy nezl. k soudu. To je totiž považováno za snahu zlepšit si Vaše majetkové poměry vlastním přičiněním.

Pokud jde o Váš nástup do nemocnice, tak finanční záležitosti po dobu Vašeho pobytu v nemocnici lze řešit uvedenými sociálními dávkami. Pokud budete mít alespoň o uvedené dávky požádáno, dostanete od úřadu o této skutečnosti potvrzení. Pokud jde o samotné regulační poplatky 1) za pobyt v nemocnici (tj. 100,- Kč/den), nebo 2) poplatek za návštěvu lékaře 30,- Kč, nebo 3) poplatek 90,- Kč za využití lékařské pohotovostní služby, podle § 16a, odst. 2, písmeno d), zák. č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, jde-li o pojištěnce, který se prokáže rozhodnutím, oznámením nebo potvrzením vydaným orgánem pomoci v hmotné nouzi o dávce, která je mu poskytována podle zvláštního právního předpisu, ne starším 30 dnů, je od úhrady těchto regulačních poplatků osvobozen a tudíž je nehradí. Pokud jde o samotnou péči o Vaši nezl. dcerku po dobu Vašeho pobytu v nemocnici, situace jistě nebude tak žhavá, že by se nenašel nikdo z okruhu Vašich příbuzných, či blízkých osob, či přátel, kdo by nebyl ochoten se o ni po ten čas starat. Pokud by však byla situace opravdu tak závažná a opravdu se nikdo nepostaral, tak se lze obrátit opět na orgán péče o děti (tzv. „sociálku“), která potřebnou péči o Vaši dcerku, po dobu Vaší hospitalizace v nemocnici, zajistí.

Vzhledem ke všem těmto uvedeným řešením, které uvádím výše, považuji Vaše závěrečné tři otázky za naprosto irelevantní. Pokud využijete všechny uváděné možnosti, Vaše situace by měla být řešitelná. Ani já Vám však nejsem schopen zaručit, že Váš zdravotní stav bude nakonec shledán natolik závažným, že Vám bude přiznán jakýkoliv invalidní důchod. Vzhledem k nedostatku informací od Vás ani neznám Vaše zdravotní potíže. Počítejte však s tím, že se podmínky pro přiznávání invalidních důchodů v posledních letech, za působení současné vlády, velmi podstatným způsobem zpřísnily. Je také smutnou pravdou, že ne vždycky jsou nároky na invalidní důchod posudkovými lékaři správně posuzovány. Je však nutné nevzdávat se a využít beze zbytku všechny možnosti, které zákon dává. Přeji Vám úspěch ve Vašem jednání a vyřešení Vaší tíživé situace!

JUDr. Zdeněk Žižka
Legislativní odbor NRZP ČR