Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

inv.důchod 3st.

Autor Milan Staněk
Předmět inv.důchod 3st.
Dotaz Vážený pane Krása Obracím se na Vás o radu od svých 16 let jsem byl pro střevní operace,slabost atd. v plném inv.důchodu,tehdy velmi nízkém,nikdy jsem nepracoval totiž.loni v květnu mě byl odebrán plný a dostal jsem 1 st.4 214kč.letos v unoru jsem se zhorčil podstoupil jsem několik vyšetření ve Fakultní nemocnici kde mě našli opět aktivní formu střevního onemocnění,i je návrh na operační řešení.na doporučení Gastoenterologa jsem požádal o přesouzení mého stavu a došel mi posudek z komise opět 3st invalidity.Rozhodnutí zatím nemám.Proto bych prosil jak se mi bude počítat výše teď 3st důchodu,29 let jsem po valorizacích měl 8100kč,zda se to bude počítat znovu a podle čeho,pracovat jsem nemohl a teď mě je ještě hůř.Za jak dlouho můžu čekat rozhodnutí? Předem děkuji s pozdravem Milan Staněk.

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Staňku,

nedokážu odhadnout výši Vašeho důchodu. Posílám Vám způsob jeho přepočítání.

S pozdravem Václav Krása

 

důchodového pojištění

 

Nezměněná zůstává struktura důchodu: starobní, invalidní důchody I. - III. stupně, pozůstalostní důchody, vdovský, vdovecký, sirotčí nemění se podmínky pro přiznání důchodu ani jejich struktura či rozsah započítávaných dob. Od 1. 10. 2011 se však mění způsob výpočtu procentní výměry všech důchodů tak, že důchody vypočítané z vyměřovacího základu nižšího než 35.000 Kč jsou nižší než důchody vypočítané z této částky před tímto datem. Zákonem č. 220/2011 Sb., byly stanoveny koeficienty pro přepočet invalidních důchodů, které mají za následek pokles procentní výměry v případě změn stupně invalidity je to důsledek znění čl. II. jehož bod 3 zní:

3. Vznikl-li nárok na částečný invalidní důchod před 1. lednem 2010 a při kontrolní lékařské prohlídce konané po roce 2011 je zjištěna invalidita druhého stupně, náleží invalidní důchod v dosavadní výši, a je-li zjištěna invalidita třetího stupně, použije se při stanovení nové výše procentní výměry invalidního důchodu nejvýše koeficientu 2. Vznikl-li nárok na částečný invalidní důchod před 1. lednem 2010 a v období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2011 došlo ke změně stupně invalidity z prvního stupně na druhý nebo třetí stupeň invalidity, popřípadě na druhý stupeň invalidity a poté z druhého stupně na třetí stupeň invalidity nebo na třetí stupeň invalidity a poté z třetího stupně na druhý stupeň invalidity, a po 31. prosinci 2011 dojde ke změně stupně invalidity

 

a) z druhého stupně na první stupeň, použije se při stanovení nové výše procentní výměry invalidního důchodu koeficientu 0,6667,

 

b) z třetího stupně na druhý stupeň, použije se při stanovení nové výše procentní výměry invalidního důchodu koeficientu 0,3333,

 

c) z třetího stupně na první stupeň, použije se při stanovení nové výše procentní výměry invalidního důchodu koeficientu 0,2222,

 

d) z druhého stupně na třetí stupeň, použije se při stanovení nové výše procentní výměry invalidního důchodu koeficientu 1,3333.

 

Dopad těchto změn budeme ilustrovat na následujících příkladech:

 

  1. Podle ustanovení § 41 odst. 2 zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění v platném znění

 

a)    činí výše procentní výměry invalidního důchodu za každý celý rok doby pojištění 0,5% výpočtového základu měsíčně jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu I. stupně

b)    činí výše procentní výměry invalidního důchodu za každý celý rok doby pojištění 0,75% výpočtového základu měsíčně jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu II. stupně

c)    činí výše procentní výměry invalidního důchodu za každý celý rok doby pojištění 1,5% výpočtového základu měsíčně jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu III. stupně

 

Pro lepší pochopení dopadů zákona č. 220/2011 Sb., lze přiblížit na případu, kdy procentní výměra z výpočtového základu činí při invaliditě III. stupně 12.000 Kč při invaliditě II. stupně polovinu tj. 6.000 Kč a v případě invalidity I. stupně 1/3 tj. 4.000 Kč. Pokud však dojde ke změně invalidity z III. stupně na II. stupeň, bude při použití koeficientu 0,3333 činit procentní výměra tohoto důchodu pouze 4.000 Kč a bude tedy shodná s procentní výměrou pro přiznanou invaliditu I. stupně.

Pokud by došlo k opětovnému přiznání invalidního důchodu v III. stupni, došlo by k přepočtu této částky koeficientem 1,3333 a procentní výměra by činila 5.333 Kč. Pokud by tato situace byla opakována ještě jednou, potom by činila nově stanovená procentní výměra pro invaliditu II. stupně 1.777 Kč a po návratu na III. stupeň již jen 2.370 Kč.

V případě snížení důchodu z III. stupně na I. stupeň by se použil pro výpočet procentní výměry koeficient 0,2222 a výše procentní výměry by byla 2.666 Kč, tedy o 1.334 Kč méně než by činila procentní výměra invalidního důchodu pro invaliditu I. stupně, který by byl nově přiznán.

Z výše uvedených skutečností jasně vyplývá neudržitelnost právní úpravy obsažené v zákoně č.220/2011 Sb.,