Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Invalidní důchod z mládí

Autor Hanka
Předmět Invalidní důchod z mládí
Dotaz Dobrý den, často čtu že i přesto že dítě bylo celé dětství nemocné nedostane ID z mládí ale ID kde je potřeba aspon den pojištění. Syn končí školu dál už pokračovat nebude. Mám tedy podporu i s SPC jelikož syn vyčerpal limit a dál se neposune. Byl mi příslíben 10 rok ale škola otvírá praktickou školu do které budou děti vozit svozovými vozy.Syna potřebují prostě jen do počtu aby mohli školu otevřít jen to neziskovka. Syn mi muset jezdit autem - jezdí jen vlakem,do města cca 30km beze mmě nepojede nikam mimo okres.Když jsme řešili změnu že by musel tak se u něj začala projevovat agresivita vůči mě,po té zas plakal protože mi ubližovat nechce a neví co se děje. Rozhodla jsem se úplně praštit se školou a dál se netrápit.Dle lékařů má limit pro vždělání vyčerpaný vědomosti na úrovni 5 let má 7kombinovaných dg. A že lepší bude když už zůstane se mnou doma máme 3 stupen pnp. Chtěla bych ho zaregistrovat na úřadu práce na ten den aspon.Papíry mám doma stažené mohu je vyplnit a syn je může doma v klidu podepsat - píše jen velkými tiskacími písmeny. Už vůbec netuším jak rozhodují o důchodu z mládí když je spousta lidí ani nedostane,chtěla bych se pojistit tím dnem na úřadu práce. Jen nevím kdy se zaregistrovat 1.července nebo 1.zaří všude se píše něco jiného a mám v tom zmatky.Budu moc vděčná za odpověd.

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Hanko,

v kolika letech jde nejdříve požádat o invalidní důchod, je poměrně často pokládaná otázka. Podívejme se na ni podrobněji s využitím zákona 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Výše uvedený zákon nám v § 3 odst. 2 mimo jiné říká, že "Způsobilost být účastníkem řízení o přiznání invalidního důchodu vzniká ukončením povinné školní docházky...". Z citovaného paragrafu by vyplývalo, že o invalidní důchod může být požádáno ihned po ukončení základní školy. To je sice pravda, ale aby vznikl nárok ná výplatu invalidního důchodu, musí být také splněna podmínka potřebné doby pojištění. Tu nalezneme v § 40, kde je uvedeno, že "potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod činí u pojištěnce ve věku do 20 let méně než jeden rok". "Méně než jeden rok" v tomto případě znamená alespoň jeden den doby pojištění. Alespoň jeden den doby pojištění získáváte nejdříve 1. září, nástupem na střední školu nebo do učení.Jak se ale postupuje u (např. mentálně) postižených dětí, kteří ještě i v 18 letech navštěvují speciální základní školy? I na tyto případy zákon pamatuje a to v § 42: "Na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně má nárok též osoba, která dosáhla aspoň 18 let věku, má trvalý pobyt na území České republiky a je invalidní pro invaliditu třetího stupně, jestliže tato invalidita vznikla před dosažením 18 let věku a tato osoba nebyla účastna pojištění po potřebnou dobu (§ 40). Za invaliditu třetího stupně se pro účely věty první považuje též takové omezení tělesných, smyslových nebo duševních schopností, které má za následek neschopnost soustavné přípravy k pracovnímu uplatnění. (...)" Pokud tedy postiženému dítě vznikla invalidita třetího stupně před 18 rokem věku, ale nebyla získána potřebná doba pojištění (neboť toto dítě často ani není schopno ji získat), přízná se invalidní důchod a to od 18 let věku.

Doporučuji Vám, požádat hned 1. září o invalidní důchod syna a zároveň jej přihlašte na ÚP, jako uchazeče o zaměstnání.


Rád jsem Vám odpověděl na Váš dotaz ve svém volném čase. Velmi bych přivítal, pokud byste i Vy věnovali Váš čas na prohlédnutí reklam na mém webu www.vaclavkrasa.cz. Je to moje jediná odměna za radu, kterou se Vám snažím pomoci. Předem Vám děkuji. 

S pozdravem Václav Krása