Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

invalidní důchod pro dceru se zdravotním postižením

Autor Novák Josef
Předmět invalidní důchod pro dceru se zdravotním postižením
Dotaz

Dobrý den pane Kráso, obracím se na Vás o poskytnutí rady. Naše dcera je postižená, navštěvuje dětský stacionář, kam ji denně vozím.Odešel jsem ze zaměstnání a pobírám od ÚP příspěvek na péči o osobu blízkou. Dceři, která je na inv. vozíku, bude brzy 18 let a měla by mít nárok na invalidní důchod.Neumí se však podepsat a vše provádí s naší dopomocí. Jaké kroky máme pro to , aby ID pobírala udělat? Budeme mít dále nárok na příspěvek na péči o osobu blízkou? Děkuji Vám za odpověď.

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Nováku,

jde o to, zda se Vaše dcera nemůže podepsat, protože má tak postižené ruce, nebo proto, že toho není mentálně schopná. Pokud Vaše dcera trpí nějakým mentálním postižením, tak je nezbytné se obrátit na Okresní soud a požádali o určení opatrovníka, kterým by měl být jeden z Vás rodičů. Je potřeba poměrně chvátat, protože žádost o ID byste měli podat co nejdříve. Jakmile bude dceři 18 let, a nebude mít požádáno o ID, dostane se do situace, kdy za každý rok bude povinna mít odpracovanou nějakou část roku, aby měla nárok na ID. proto je potřeba požádat před dovršením jejích 18 lert a žádali byste o důchod pro invaliditu z mládí.

Pokud je Vaše dcera mentálně schopna podpisu, tak je nejlepší, když ona podepíše žádost s tím, že jí povedete ruku.

S pozdravem Václav Krása