Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

invalidní důchod dítěte.

Autor Věra Parisová
Předmět invalidní důchod dítěte.
Dotaz

Dobrý den mé 16. leté dceři byl přiznán invalidní důchod 1. stupně pro hluchotu.Jak jí bude vypočítán výplata důchodu když nikdy nepracovala- má vůbec na nějakou výplatu nárok?Důchod má přiznaný od 1.1.2010 ikdyž komise proběhla 14.10.2010. Je v druhém ročníku učiliště. Takže na tuto školu chodí od 1.9.2009- to píšu kvůli náhradní době pojištění. Mockrát děkuji Parisová

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Parisová,

zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění umožňuje přiznání invalidního důchodu před 18 rokem věku, a to dle § 42 odst. 3, odst. 2 téhož § stanoví výpočet takového ID. 

2) Výše procentní výměry invalidního důchodu osoby uvedené v odstavci 1 činí měsíčně 45 % výpočtového základu; pro účely stanovení výpočtového základu se za osobní vyměřovací základ považuje všeobecný vyměřovací základ, který o dva roky předchází roku přiznání invalidního důchodu, vynásobený přepočítacím koeficientem (§ 17 odst. 4) pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Pro výši základní výměry tohoto důchodu platí § 41 odst. 1 obdobně.
 
 (3) Procentní výměra invalidního důchodu náleží pojištěnci mladšímu 28 let, který splnil podmínky nároku na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, nejméně ve výši stanovené podle odstavce 2, na invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně nejméně ve výši poloviny částky stanovené podle odstavce 2 a na invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně nejméně ve výši třetiny částky stanovené podle odstavce 2, je-li invalidní důchod přiznáván před 18. rokem věku nebo je-li období od 18 let věku do vzniku nároku na invalidní důchod kryto dobou pojištění nebo doba, která není kryta dobou pojištění, je kratší jednoho roku; přitom se pro tyto účely za dobu pojištění považuje i doba studia na střední nebo vysoké škole v České republice po ukončení povinné školní docházky do dosažení věku 18 let a po dosažení věku 18 let po dobu prvních 6 let tohoto studia, doba, po kterou byl pojištěnec veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, a náhradní doba pojištění, i když doba pojištění netrvala ani jeden rok.

K výši procentní výměry je potřeba připočítat tzv. pevnou částku důchodu, která nyní činí 2.170 Kč. Domnívám se, že Vaše dcera by tudíž měla pobírat ID. Částka se stanoví podle aktuálního výpočtového základu.

S pozdravem Václav Krása