Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Invalidní důchod a systémová onemocnění

Autor J.Davídek
Předmět Invalidní důchod a systémová onemocnění
Dotaz

Dobrý den,

onemocněl jsem nevyléčitelným (pouze stavy remise nebo relapsu) autoimunitním systémovým onemocněním Wegenerovou granulomatozou (tj. každý orgán trochu postižen) postihujícím nekrózou zejména drobné cévy v oblasti ORL, plic, ledvin apod., zároveň se 20 let léčím na revmatickou artrititu, což je též autoimunitní systémové onemocnění. Jsem sedmý měsíc na nemocenské a ošetřující praktická lékařka mi sdělila, že bych si měl požádat o invalidní důchod (zdá se mi to brzo, myslel jsem, že se to řeší až po roce nemocenské). Dočetl jsem se, že prý však nelze sčítat jednotlivé druhy zdravotního postižení, jak je to však v případě systémového onemocnění. Jednotlivé orgány jsou sice postiženy částečně, ale nedokážu si představit, co bych dělal, kdyby mi dali pouze částečný inv. důchod.

Když čtu některé příspěvky v diskuzi, už dopředu mám obavy, jak se mnou budou jednat posudkoví lékaři, kteří o této nemoci určitě nic nevědí . Nemoc je to totiž poměrně vzácná a málo známá.

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Davídku,

pan předseda Václav Krása mi předal Váš dotaz k vyřízení a v odpovědi sděluji následující.

Podle zákona č. 155/1995 sb., o důchodovém pojištění je:

„Plně invalidní ten, komu z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu

 a) poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66 %, nebo

 b) je schopen pro zdravotní postižení soustavné výdělečné činnosti jen za zcela mimořádných podmínek

Částečně invalidní ten, komu z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33 %.„

Je tedy třeba zjistit jakými procenty je „ohodnoceno“ Vaše zdravotní postižení. Ve svém e-mailu jste popsal několik zdravotních problémů, které Vás trápí. Bohužel však máte pravdu v tom, že jednotlivá zdravotní postižení se nesčítají. Posudkový lékař vybere z Vašich zdravotních omezení to nejzávažnější a podle něj zhodnotí zda máte nárok na invalidní důchod (částečný nebo plný) či ne. Lékař by měl také přihlížet k celkovému zdravotnímu stavu a k jeho dopadu na pracovní uplatnění. Nejde tedy o to, zda jsou Vaše orgány „postiženy částečně“ = částečný invalidní důchod. Ale o to, jak je toto postižení orgánů závažné. Druhé nejzávažnější z Vašich postižení může být ohodnoceno maximálně 10 %.

Jelikož nejsem lékař, ale sociální poradce, nemám potřebnou kvalifikaci pro hodnocení Vašeho zdravotního stavu. Abyste však získal alespoň obecnou představu o tom, jak je zdravotní stav posudkovými lékaři posuzován, doporučuji nahlédnout do vyhlášky 284/1995 sb. (příloha č. 2), kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění. Zde získáte přehled zdravotních postižení vč. jejich procentního „ohodnocení“. Vyhlášku si můžete zdarma stáhnout na www.sbirkazakonu.cz nebo mi pošlete svůj e-mail a já Vám text vyhlášky pošlu.

Pro přesnější informaci bych doporučovala konzultaci s Vaším odborným a praktickým lékařem.

Jelikož posudkový lékař hodnotí při posuzování zdravotního stavu také pravděpodobnost nalezení pracovního uplatnění s ohledem na zdravotní stav žadatele, jeho věk a místo bydliště, tak procentní ohodnocení, které najdete v přiložené vyhlášce nemusejí znamenat definitivní jistotu přiznání (nebo nepřiznání) invalidního důchodu. Nejpřesnější informaci tedy získáte teprve po podání žádosti na České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) v místě Vašeho trvalého bydliště. (kontakty na pobočky ČSSZ naleznete zde: www.cssz.cz)

S pozdravem.

Jitka Vrchotová

vedoucí poradny NRZP ČR

tel: 266 753 431