Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Invalidní důchod

Autor Pavlína Valová
Předmět Invalidní důchod
Dotaz

Dobrý den, můj syn se narodil 6.11.1991 a má DMO.Je uznán občanem těžce zdr.postiženým, pobírá výhody III.stupňě a vlastní průkaz ZTP/P. 25.1O. 2OO9 jsme podali žádost o invalidní důchod. Pos. komise se konala 9.12.2OO9.V rozhodnutí se mu zamítá plný inv. důchod i část. inv. důchod pro nesplnění doby pojištění dva roky. Syn studuje od 1.9.2OO8 na střední škole. Domnívám se, že do prosince loňského roku platila podmínka doby pojištění 1 rok(a tu syn splnil).Když si žádost o důchod podal vloni,platí pro něj doba poj. 1 nebo 2 roky?Velice Vám děkuji za odpověď.

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Valová,

Vaše situace je pravděpodobně taková, že posudková komise nejprve zamítla přiznat ID III. stupně, kde by Váš syn nepotřeboval žádnou dobu pojištění, protože invalidita se stala ještě před dovršením jeho 18 let. Pokud jde však o invaliditu I. a II. stupně, tak platí podmínka uvedená v § 4, odst. 2, poslední věta zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a sice, že doba pojištění u pojištěnců mladších 24 let je dva roky, přičemž se započítávají roky studia na střední či vysoké škole. Máte dvě možnosti postupu. První postup je tento,

od 1. ledna 2010 mohou žadatelé o důchod podat proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení námitky. Až dosud bylo rozhodnutí ČSSZ konečné a jedinou možnost obrany představovala soudní cesta. Podání námitek však není zcela bez úskalí. Pokud žadatel námitky neuplatní, nemůže se později obrátit na soud a žádat soudní přezkum rozhodnutí ČSSZ. Soud by takovou žádost odmítl s odůvodněním, že žadatel nevyčerpal všechny možnosti obrany. Lhůta pro podání námitek také není příliš dlouhá – námitka musí být uplatněna do 30ti dnů od doručení rozhodnutí o důchodu a žadatel ji musí zaslat přímo ČSSZ. Pokud ji omylem zašle soudu, nikoli ČSSZ, riskuje, že 30ti denní lhůta uplyne marně. Soud totiž nemá povinnost postoupit omylem doručenou námitku správnému adresátovi. Po uplynutí lhůty už není šance na jakoukoli změnu. Tuto námitku byste vznesla proti nepřiznání ID III. stupně. Druhý postup je, že počkáte až Váš syn bude dva roky studovat, tím splní podmínku dvou let a podáte si žádost o ID znovu.

¨S pozdravem Václav Krása