Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Invalidní důchod

Autor Zuzana Mahdalíková
Předmět Invalidní důchod
Dotaz

Chtěla bych vědět,jak je možné,že ve Slovenské republice jsem plně invalidní,jsem diabetik I.typu s komplikacemi,ale protože v době mého příchodu do Čech jsem neměla rozhodnutí o důchodu,tady jsem jenom částečně invalidní.Tak nevím,jak mám postupovat a vyřídit si invalidní důchod,protože jsem se tady zaměstnala,ale už rok a půl marodím,protože jsem si zlámala nohu v kotníku a nemůžu chodit.Děkuji

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Mahdalíková,

předal jsem Váš dotaz do poradny NRZP ČR.

S pozdravem Václav Krása

Dobrý den,

předseda NRZP, pan Krása mi předal Váš mailový dotaz k vyřízení.

Na úvod Vám musím sdělit, že jako právník nejsem schopen posoudit zdravotní stav ani oprávněn tak učinit, protože zdravotní stav je oprávněn a povinen posuzovat výlučně lékař referátu lékařské posudkové služby pověřený posuzováním zdravotního stavu pro příslušnou správu sociálního zabezpečení. Obecně mohu jen popsat postup a příslušné ustanovení právních předpisů, na základě kterých je invalidní důchod přiznáván.

Podmínky pro přiznání plného invalidního důchodu jsou následující :

§ 39 zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění :

(1) Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %.

(2) Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla

a) nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně,

b) nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně,

c) nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.

Žádosti o přiznání invalidního důchodu sepisuje s občany okresní správa sociálního zabezpečení příslušná podle místa trvalého pobytu občana.

Okresní správa sociálního zabezpečení je povinna sepsat žádost o důchod; nesmí odmítnout sepsání žádosti, a to i když má za to, že občan nesplňuje podmínky stanovené pro nárok na tento důchod nebo není-li žádost občana doložena potřebnými doklady.

Doporučuji Vám podat žádost o invalidní důchod třetího stupně.

Do 31.12.2009 byl pro tento typ důchodu používán termín plný invalidní důchod.

S pozdravem

JUDr. Pavel Jungr

Poradna pro osoby se zdravotním postižením a seniory tel. 266 753 422 Poradní dny : pondělí 13.00 - 16.30 hod.

středa 14.30 - 17.00 hod.

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR Partyzánská 7, Praha 7 budova Pražské teplárenské, 3. patro, dveře č. 332