Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Invalidní důchod

Autor Oliver Janík
Předmět Invalidní důchod
Dotaz

Dobrý den,

budu žádat o invalidní důchod a chtěl jsem se zeptat,

jak se v nové úpravě sčítají nemoci, dočetl jsem se,

že se přiznává inv. důchod  za tu nejtěžší, ale pokud má žadatel

i jinou závažnou nemoc, tak se něco připočítává.

Můžete mi to prosím, vysvětlit, jak to tedy je.

Děkuji

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Janíku,

způsob posuzování míry poklesu pracovní činnosti upravuje vyhláška č. 359/2009 Sb. V § 2, Odst. 3 se uvádí, že jednotlivé hodnoty procentní míry poklesu pracovní schopnosti, stanovené pro jednotlivá zdravotní postižení se nesčítají. Stanoví se zdravotní postižení, které je rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a k tomu příslušná procentní míra poklesu pracovní schopnosti. V § 3, Odst. 1 se dále uvádí, že pokud je stav pojištěnce zapříčiněn více zdravotními postiženími a tato postižení vedou k poklesu pracovní schopnosti pojištěnce, více než odpovídá horní hranici míry poklesu pracovní schopnosti, určené podle rozhodující příčiny nepříznivého zdravotního stavu, lze tuto hranici zvýšit o deset procentních bodů. To je maximální zvýšení, které lze dosáhnout při součtu všech příčin vedoucích k poklesu pracovní schopnosti.

S pozdravem Václav Krása