Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

invalidní důchod

Autor Jitka
Předmět invalidní důchod
Dotaz Vážený pane Kráso, prosím o odpověď: bratr požádal o přiznání ID, posudkový lékař mu vydal posudek, kdy invalidním uznán nebyl, snížení pracovní schopnosti jen o 30 %. Doma si pak tento dokument přečetl a zjistil, že jeho praktický lékař neuvedl všechny skutečnosti, hlavně zprávu očního lékaře, má glaukom a další vady. Domnívám se, že kdyby byla uvedena zpráva z očního, nárok na ID by měl mít. Mohl by tedy podat námitku do 30 dnů, ale není mi jasné, zda má čekat ještě na zprávu z ČSSZ nebo může podat námitku přímo proti posudku ? Děkuji za Vaši práci. Nehybová

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Nehybová,

Váš bratr se samozřejmě může ještě obrátit na posudkového lékaře s tím, že opomněl dodat všechny lékařské zprávy a že žádá, aby při vydání rozhodnutí byly zohledněny i tyto skutečnosti. Současně by měl posudkovému lékaři tyto zprávy doručit. Posudkový lékař má možnost zvýšit o 10 procentních bodů zvýšit míru invalidity v případě, že mimo hlavní diagnózu jsou ještě další zdravotní komplikace. POkud posudkový lékař odmítně zařadit tyto zdravotní zprávy, tak Vám nezbyde nic jiného než počkat na rozhodnutí a podat námitku.

S pozdravem Václav Krása

Vážení, rád jsem Vám odpověděl na Váš dotaz ve svém volném čase. Velmi bych přivítal, pokud byste i Vy věnovali Váš čas na reklamy na mém webu www.vaclavkrasa.cz. Je to moje jediná odměna za radu, kterou se Vám snažím pomoci. Předem Vám děkuji.