Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

ID zpetně za 5 let

Autor Michaela
Předmět ID zpetně za 5 let
Dotaz Dobrý den, dne 31.5.2016 jsem si požádala o ID. Dne 7.11.2016 mi byl přiznán ID 2. stupně a to natrvalo bez pozdějšího přezkoumání. Budu podávat námitku a žádat o vyplacení ID zpětně po dobu 5 let. Byla jsem kvůli této věci v Občanské poradně a bylo mi řečeno, že pokud jsem v té době 5ti let byla někdy na nemocenské, důchod my vyplatí jen od data skončení nemocenské. Já jsem si ale našla, že důchod mi mohou vyplatit 5 let zpětně, ale vzniklý přeplatek na nemocenské budu muset vrátit. Na nemocenské jsem byla od 13.3.2016 do 13.5.2016. Tak kde je prosím pravda? A ještě jedna otázka. Jsem narozena 7.12.1989 a mám vrozenou vývojovou vadu, tedy postižení již od narození. 18 let mi bylo 7.12.2008 a žádost o ID jsem podávala 31.5.2016. Mám žádat o ID zpětně od 7.12.2008 a v případě přiznání mi ID vyplatí jen od 31.5.2011 a nebo rovnou od 31.5.2011? Předem děkuji. Michaela

Odpověd na dotaz:

Dobrý den paní Michaelo, 

pan předseda Mgr. Krása mi předal k vyřízení Váš dotaz. Je bohužel dost nepřesně formulovaný a informace v něm obsažené nejsou natolik úplné, aby se Vaše situace dala přesně a zcela spolehlivě posoudit. Přesto se pokusím na Vaše dotazy reagovat.

Ve svém dotaze bohužel neuvádíte ani svou diagnózu, na kterou Vám byl přiznán ID 2. stupně, ani to, zda nyní normálně pracujete, či zda jste pracovala již v minulosti a od kdy. Z jeho textu, kdy píšete, že jste v termínu 13.3.2016 – 13.5.2016 pobírala nemocenskou však soudím, že jste byla zaměstnána. V jiném případě by Vám nárok na nemocenskou nevznikl. Proto tedy mohu odpovědět pouze obecně.

V každém případě Vám doporučuji podat v co nejkratším, možném termínu námitku proti přiznání ID 2. stupně. A to především proto, aby Vám marně neplynula lhůta pro její podání. Poté byste již nemohla nic změnit. Námitku zatím stačí pouze podat a pokud zatím nemáte dostatek dokladů k doložení skutečností, na základě kterých se odvoláváte, svou námitku můžete o tyto doklady a tvrzení doplnit později. Pokud by ani poté námitka nedopadla k Vaší spokojenosti, máte ještě možnost podání správní žaloby. To je tedy řešení, které je nutné urychleně realizovat.

Ovšem z Vašeho dotazu mi vůbec není zřejmé, proti čemu byste hodlala námitku podat. Zda proti špatnému stupni ID, nebo proti termínu od kterého Vám byl ID přiznán, nebo špatnému hodnocení Vašeho zdravotního stavu, nebo proti jiné skutečnosti uvedené v rozhodnutí o přiznání ID. Zde tedy vůbec neumím zhodnotit, zda má smysl Vaši námitku podávat, či nikoliv. Tedy jaká je asi Vaše šance na úspěch. Tyto okolnosti si tedy již musíte nejspíš zvážit sama.

V souvislosti s tím, že jste ve výše uvedeném dvouměsíčním termínu byla na nemocenské a vzápětí po jejím ukončení, tedy dne 31.5.2016 jste si podala žádost o ID se skýtá domněnka, že potřeba ID byla vyvolána nějakým výrazným zhoršením Vašeho zdravotního stavu v březnu letošního roku. Že Vaše původní postižení, tedy vrozená vývojová vada, sama o sobě ještě nezakládala nárok na ID a ten vznikl vlastně až jejím výrazným zhoršením. Pokud by tomu bylo skutečně tak, měla byste nárok na ID až ode dne Vaší žádosti a zpětný doplatek by zde nepřicházel v úvahu. Obecně však nárok na nemocenskou vzniká i u pracujících invalidních důchodců a tyto dávky spolu nejsou v konfliktu.

Pokud jde o zpětný doplatek ID za minulé období, tak ten je možné žádat za maximální dobu 5 let. Ale u Vás by tomu tak bylo pouze v případě, že byste byla invalidní (mohla byste mít nárok na ID) již před březnem letošního roku. Z Vašich nedostatečných informací však nedokážu dobře tuto skutečnost a některé další detaily posoudit. Proto Vám doporučuji, pokud budete potřebovat ještě nějaké detaily upřesnit, abyste se obrátila na poradnu NRZP ČR a vše zde s těmito zkušenými poradci konzultovala. V případě potřeby, nebo nutnosti dodání dokladů je možné tuto poradnu navštívit i osobně a věc konzultovat přímo na místě. Kontakty na všechny poradce najdete na adrese: http://nrzp.cz/o-nas/kontakty-na-pracovniky-nrzp.html

Přeji Vám úspěch ve Vašich jednáních.

 

JUDr. Zdeněk Žižka
Legislativní odbor NRZP ČR
specialista na zdravotnickou problematiku