Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

ID pro dceru zbavenou svépravnosti

Autor vokáčová
Předmět ID pro dceru zbavenou svépravnosti
Dotaz

Dobrý den.podávala jsem žádost o ID pro dceru která je zbavená svéprávnosti která dovrší v září 18 let. U komise bylo zapsáno 2 stupeň pokles 55 procent. Žadost byla zamítnuta že nemá potřebnou bobu pojištění.Do konce června navšťevovala ZŠ  specialní.Budu podávat odvolání ,nevim ale zdali můžu proti obojímu ,mámli dodat nějaké vyšetření.Dcera je od roku 2000 nemocná.,já od té doby mám péči o osobu, lehká mentalní retardace s výraznou poruchou chování,měla individuální výuku za mé prítomnosti 3*týdně na 2 hod,není schopná samostatně fungovat a neumim si dost dobře představit že někde bude pracovat sic jen zkráceně prosím o radu Děkuji

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Vokáčová,

doporučuji Vám tento postup.

Od 1. ledna 2010 mohou žadatelé o důchod podat proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení námitky. Až dosud bylo rozhodnutí ČSSZ konečné a jedinou možnost obrany představovala soudní cesta. Podání námitek však není zcela bez úskalí. Pokud žadatel námitky neuplatní, nemůže se později obrátit na soud a žádat soudní přezkum rozhodnutí ČSSZ. Soud by takovou žádost odmítl s odůvodněním, že žadatel nevyčerpal všechny možnosti obrany. Lhůta pro podání námitek také není příliš dlouhá – námitka musí být uplatněna do 30ti dnů od doručení rozhodnutí o důchodu a žadatel ji musí zaslat přímo ČSSZ. Pokud ji omylem zašle soudu, nikoli ČSSZ, riskuje, že 30ti denní lhůta uplyne marně. Soud totiž nemá povinnost postoupit omylem doručenou námitku správnému adresátovi. Po uplynutí lhůty už není šance na jakoukoli změnu. Námitka se podává na ČSSZ, a to prostřednictvím OSSZ. Domnívám se, že je lepší podat námitku prostřednictvím OSSZ, protože ČSSZ se stejně obrátí na OSSZ o informace. Takže to znamená, že adresovat námitku budete na ČSSZ, ale podáte ji na OSSZ. Upozorňuji Vás ještě, že námitka nemá odkladný účinek, to znamená, že důchod Vám bude odebrán. Pokud námitka bude přijata, případně budete se dále soudit a vyhrajete, tak Vám důchod bude zpětně vyplacen.

Bohužel zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění stanoví, že pokud je osoba uznána invalidní v nižším než III. stupni, tak musí mít dobu pojištění alespoň dva roky, přičemž docházka do základní školy se do doby púojištění nezapočítává. Vaše dcera by tudíž měla mít dva roky pojištění, a to může získat tak, že bude navštěvovat střední školu(například střední pomocnou školu) a nebo bude docházet do nějaké chráněné dílny. Důležité je, za podpory lékařských práv, dosáhnout toho, že Vaše dcera má pokles pracovních schopností 70 %, tím by jí byl přiznán ID III. stupně a nemusí již mít dva roky pojištění,pokud je žádost o ID podána v 18 letech věku.        S pozdravem Václav Krása