Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

ID 2.stupně

Autor Svobodová
Předmět ID 2.stupně
Dotaz

Dobrý den, měla jsem PID a od 10.6. 2011 mám ČID 2.st. Od května do prosince 2011 jsem měla DPČ jen výpomoc. Od srpna jsem nahlášena na ÚP bez podpory.Nyní mám prý nárok na podporu,když nebudu mít DDP i DPČ. Z čeho ji budou vypočítávat- můj poslední plat byl 3.500 čistého v 12/11 ? Je to správný postup ? Děkuji Svobodová

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Svobodová,

předal jsem Váš dotaz na poradnu NRZP ČR.

S pozdravem Václav Krása

Dobrý den,

 

předseda NRZP, pan Bc. Václav Krása mi předal Váš mailový dotaz k vyřízení.

 

Podle ustanovení § 39 odst. 1, písmeno a), zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti vznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud jste byla za poslední 3 roky účastna na sociálním pojištění minimálně po dobu 12 měsíců.

 

Od 1.1.2010 se podpora v nezaměstnanosti poskytuje po dobu:

a) do 50 let věku 5 měsíců,

b) nad 50 do 55 let věku 8 měsíců,

c) nad 55 let věku 11 měsíců.

 

Rozhodující pro délku podpůrčí doby je věk uchazeče o zaměstnání dosažený ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti.

 

Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65%, další 2 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Procentní sazba podpory při rekvalifikaci činí 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku zjištěného v posledním ukončeném zaměstnání v rozhodném období (poslední tři roky).

 

V ustanovení § 50,. odst. 1, zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti je uvedeno, že výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u uchazeče o zaměstnání zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním ukončeném zaměstnání v rozhodném období podle pracovněprávních předpisů; pokud se u něho tyto pracovněprávní předpisy neuplatňovaly vzhledem k úpravě stanovené zvláštními právními předpisy pro právní vztah, ve kterém vykonával své poslední ukončené zaměstnání, zjistí se pro účely podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci jeho průměrný měsíční čistý výdělek obdobně podle pracovněprávních předpisů.

 

V případech, kdy se pro účely výpočtu peněžitých plnění vychází podle obecně závazných právních předpisů z průměrného čistého měsíčního výdělku zaměstnance, zjistí se tento výdělek z průměrného měsíčního hrubého výdělku odečtením pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a zálohy na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, vypočtených podle podmínek a sazeb platných pro zaměstnance v měsíci, v němž se tento průměrný měsíční čistý výdělek zjišťuje. Tento výdělek uvádí zaměstnavatel zaměstnanci při skončení zaměstnání na jeho žádost v potvrzení dle §

313 zákoníku práce.

 

S pozdravem

 

JUDr. Pavel Jungr

Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením ČR tel. 266 753 422 Poradní dny : pondělí 13.00 - 16.30 hod.

středa 14.30 - 17.00 hod.

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR Partyzánská 7, Praha 7