Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Dotaz na odvolání k čid.

Autor Amálie Mléčková
Předmět Dotaz na odvolání k čid.
Dotaz

Vážený pane Krása,

mám dotaz.Jak se odvolat  proti rozhodnutí o zamítnutí čid .

Podle usnesení par.39 odst.1 zdp je pojištěnec invalidní.jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35%. Podle posudku Okresního správy soc.zabespečení Přerov ze dne 27.2.2002 účastník řízení není invalidní,neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu jeho pracovní schopnost poklesla pouze na 20 %.

Jsem stále v pracovní neschopnosti od 28.11.2011.

Chěla bych poradit,zda musím opravdu být na neschopence celý rok,jak mi bylo řečeno na posudkovém řízení.

Děkuji Vám za Vaši případnou odpověď.

S pozdravem Amálie Mléčková

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Mléčková,

je to skutečně tak, že musíte být dlouhodobě v pracovní neschopnosti, abyste byla úspěšná při žádosti o ČID. Proti rozhodnutí můžete podat námitku, která se podává k ČSSZ, a to prostřednictvím OSSZ. Námitku je potřeba podat do 30-ti dnů.

S pozdravem

Václav Krása