Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

dotaz na dávky

Autor Vávrová
Předmět dotaz na dávky
Dotaz

Dobrý den,

pobírala jsem PID a 5.5.2010 mi byla veškerá invalidita zrušena. Jak to bude s pobíráním dávek, dostanu ještě důchod, než přijde rozhodnutí z Prahy z ČSSZ? Na ÚP se nemohu zapsat, když nemám to rozhodnutí a tudíž bych byla bez prostředků.

Předem děkuji za odpověď.

 

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Vávrová,

vzhledem k tomu, že jste pobírala PID Vám bude vyplácen ještě po 13 měsíců, po té bude výplata zastavena. Možná by bylo dobré, kdybyste v té době zkusila požádat znovu o ČID, s tím, že by takový návrh měl podat Váš ošetřující lékař. Proti rozhodnutí o odebrání PID můžete podat námitku.  

Od 1. ledna 2010 mohou žadatelé o důchod podat proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení námitky. Až dosud bylo rozhodnutí ČSSZ konečné a jedinou možnost obrany představovala soudní cesta. Podání námitek však není zcela bez úskalí. Pokud žadatel námitky neuplatní, nemůže se později obrátit na soud a žádat soudní přezkum rozhodnutí ČSSZ. Soud by takovou žádost odmítl s odůvodněním, že žadatel nevyčerpal všechny možnosti obrany. Lhůta pro podání námitek také není příliš dlouhá – námitka musí být uplatněna do 30ti dnů od doručení rozhodnutí o důchodu a žadatel ji musí zaslat přímo ČSSZ. Pokud ji omylem zašle soudu, nikoli ČSSZ, riskuje, že 30ti denní lhůta uplyne marně. Soud totiž nemá povinnost postoupit omylem doručenou námitku správnému adresátovi. Po uplynutí lhůty už není šance na jakoukoli změnu.

Upozorňuji však, že námitka nemá odkladný účinek.

S pozdravem Václav Krása