Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

dotaz k přiznání ID s RS

Autor Martina
Předmět dotaz k přiznání ID s RS
Dotaz Dobrý den, mám dotaz jak a kdy mohu získat ID alespoň částečný k diagnoze RS . Po diagnostice RS jsem dlouhodobě marodila nyní jsem na pracovním úřadě vzhledem k tomu ,že již nejsem schopna vykonávat mou práci prodavačky ani operátorky vzhledem k tomu že mne velmi vyčerpává jak námaha tak i běžné činnosti a k počítači si sednu pouze občas po hodině mne příšerně bolí hlava . Co mám dělat lékařka my dle vysvětlení posudkové lékařky sdělila že jsem vlastně v lepším stavu než jsem byla . Mé stížnosti na můj stav stále odbývá slovy musíte si zvyknout takové stavy budou přicházet a odcházet . Chápu že je tato diagnoza neléčitelná pouze lze pacienta udržovat ve stejném stádiu ,ale já mám opravdu potíže i s běžnými úkony v domácnosti , mimo to mne nikdo nezamněstná pokud si dovolím občas zavolat že opravdu nemohu přijít do zaměstnání jelikož mám bolesti a nedojdu ani k autobusu což mám od bydliště asi kilometr dříve to byla otázka pár minut dnes až dvaceti a musím odpočívat jak mne bolí nohy . A to pomíjím i fakt že se nadměrně potím což je v zaměstnání nepříjemné není tam možnost se osprchovat a tak kolegům nepříjemně zapáchám a v lékařské zprávě paní lékařka ani neuvedla že jsem bohužel v mých 36letech inkontinentní což mi také není nijak příjemné . Můžete mi tedy prosím poradit jak dále postupovat pokud by mé odvolání k rozhodnutí nepřiznat ID zamítli co mám pak dělat jaké jsou mé další možnosti pokud ještě nějaké jsou a nebo musím čekat až se z postele nebudu moci hnout vůbec a bude se o mne starat můj nezletilí syn ? Pouze pro upřesnění lékaři se sami diví že nemám žádný ID s mou léčbou je jim to nepochopitelné beru medrol ,vigantol,helicid,a píchám si injekce avonexu dle tvrzení paní doktorky jsem vlastně skoro zdravá i když jedním dechem dodává že nikdy zdravá nebudu . Mám opravdu pochybnosti zda se těmi bolestivými injekcemi mám trápit když mi dle lékařky je vlastně lépe a říkám si proč mám každé 3měsíce pojišťovnu obírad o peníze za nákladnou léčbu když jsem skoro zdravá . Prosím Vás tímto o radu jak mám postupovat jako samoživitelka si už opravdu nevím rady na úředě mi finance nijak velké nepřiznali a já se nyní se synem opravdu potýkám se závažnými existenčními problémy . Ještě jednou velice děkuji . S pozdravem paní Martina

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Martino,

pokud byste neuspěla s odvoláním na nepřiznání ID, pak můžete ještě podat tzv. správní žalobu ke krajskému soudu. Posílám Vám vzor správní žaloby.

S pozdravem Václav Krása

 

Správní žaloba na zrušení rozhodnutí o ………………………

POZOR – správní žalobu lze podat nejdéle do 60ti dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti kterému žaloba směřuje

 

Krajský soud

a d r e s a

 

V ě c : Správní žaloba na zrušení rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu druhého  stupně

                                                                                                                             

N A V R H O V A T E L : Eva Nováková

bytem Vymyšlená 432

190 00 Praha 9

 

O D P Ů R C E : Česká správa sociálního zabezpečení,

Křížová 25, 125 08 Praha 5

 

 

D V O J M O

 

I.                     Rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení ze dne ……… čj. 000 000 000 mi byl přiznán invalidní důchod druhého stupně. Proti tomu rozhodnutí jsem podala námitky, kterým však nebylo vyhověno, jak dokazuje rozhodnutí ČSSZ čj.::::::::::::::::::::::: ze dne………………………….  

Podle posudku posudkového lékaře odpovídá můj zdravotní stav postižení uvedenému v kapitole …………oddílu ……….položka…………….písmeno……..Toto hodnocení je však v rozporu s lékařskými nálezy odborných lékařů zejména lékařské zprávy…………

Důkazy: lékařské zprávy

              Posudek o invaliditě

              Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

Rozhodnutí považuji za nesprávné z těchto důvodů:  1. Při rozhodování Odpůrce odůvodňuje své rozhodnutí tím, že dle posudku příslušného posudkového lékaře jsem invalidní ve 2. stupni.

II.                    

 Posudkový lékař učinil tento závěr, aniž by podrobněji zkoumal můj zdravotní stav. Na jednání jsem (ne)byla přizvána, takže si nemohl učinit odpovídající představu o mém zdravotním postižení.

Důkazy: 1. Protokol o jednání                                                                                            

2. Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

 

 

III.           Při posuzování mého zdravotního stavu nebylo přihlédnuto k ustanovení § 3 odst. 1 vyhl. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity. Jak vyplývá z lékařských zpráv, utrpěla jsem jen od prosince loňského roku do dubna t.r. zlomeninu sedmi žeber  při třech pádech zaviněných mým dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, přičemž jedna nehoda měla za následek pneumónii. Pokud by bylo hodnocení provedeno správně podle platných právní předpisů a v souladu se zdravotní dokumentací, pak by můj zdravotní stav byl hodnocen podle kapitoly…..oddílu…..položky…….písmena………., což odpovídá invaliditě 3 stupně.

Důkazy: 1. Viz sub. 1

 

IV.           Z uvedených skutečností vyplývá, že rozhodnutí odpůrce bylo vydáno na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu, bez přihlédnutí k ustanovení § 3, odst. 1, vyhl. 359/2009 Sb.Tím byla porušena ustanovení § 39 zákona č.155/1995 Sb., i zákona č. 500/2004 Sb i odpovídající ustanovení, prováděcí vyhlášky. Proto navrhuji vydání tohoto

 

r o z s u d k u:

 

Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení čj. 000 000 000 ze dne …….. se ruší.

České správě sociálního zabezpečení se ukládá, aby o žádosti žalobce znovu rozhodla.

Odpůrce je povinen uhradit navrhovatelce náklady řízení, a to do třech dnů od právní moci tohoto rozsudku.

 

V Praze dne ...........

 

Eva Nováková

Vymyšlená 432

190 00 Praha 9