Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

dotaz 6.,8.2010

Autor francová
Předmět dotaz 6.,8.2010
Dotaz

Vážený pane Krása,po žádosti na OSSZ o částečný inv.důchod,byla má žádost zamítnuta z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a poklesu prac.neschopnosti pouze o 30%. Jedná se o postižení páteře chronický verterog. polyzetážový syndrom na podkladě degenerativních změn,víceetážové postižení meziobratl.plotének,herniaci disků.Hodnotí se prosím pouze jedno postižení,pokud je postižení páteře vícečetné jak v krční,hrudní a bederní pateři  a souvisí spolu? Pokud ano,je možné o čid zažádat znovu v návaznosti na žádost předešlou a po jaké době? Toto procentuelní ohodnocení se nasčítává? Musí trvat pracovní neschopnost nebo lze zažádat ,i když jsem znovu v pracovním procesu, ale léčba pokračuje a přidaly se další změny a vyšetření? Děkuji za odpověď a přeji hezký den.Francová

 

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Francová,

zažádat o ID můžete kdykoliv, ale je vždy lepší, pokud před žádostí o ID jste v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Při procentuálním ohodnocení poklesu pracovních schopností se vychází ze základní zdravotní diagnozy. Počet procentních bodů je možno navýšit maximálně o deset, pokud má žadatel o ID další zdravotní postižení k hlavní nemoci. Proti rozhodnutí LPK můžete postupovat následujícím způsobem.

Od 1. ledna 2010 mohou žadatelé o důchod podat proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení námitky. Až dosud bylo rozhodnutí ČSSZ konečné a jedinou možnost obrany představovala soudní cesta. Podání námitek však není zcela bez úskalí. Pokud žadatel námitky neuplatní, nemůže se později obrátit na soud a žádat soudní přezkum rozhodnutí ČSSZ. Soud by takovou žádost odmítl s odůvodněním, že žadatel nevyčerpal všechny možnosti obrany. Lhůta pro podání námitek také není příliš dlouhá – námitka musí být uplatněna do 30ti dnů od doručení rozhodnutí o důchodu a žadatel ji musí zaslat přímo ČSSZ. Pokud ji omylem zašle soudu, nikoli ČSSZ, riskuje, že 30ti denní lhůta uplyne marně. Soud totiž nemá povinnost postoupit omylem doručenou námitku správnému adresátovi. Po uplynutí lhůty už není šance na jakoukoli změnu. Námitka se podává na ČSSZ, a to prostřednictvím OSSZ. Domnívám se, že je lepší podat námitku prostřednictvím OSSZ, protože ČSSZ se stejně obrátí na OSSZ o informace. Takže to znamená, že adresovat námitku budete na ČSSZ, ale podáte ji na OSSZ. Upozorňuji Vás ještě, že námitka nemá odkladný účinek, to znamená, že důchod Vám bude odebrán. Pokud námitka bude přijata, případně budete se dále soudit a vyhrajete, tak Vám důchod bude zpětně vyplacen.

S pozdravem Václav Krása