Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

dotaz

Autor Markéta Šmičková
Předmět dotaz
Dotaz

Dobrý den,
chtěla jsem Vás moc poprosit o radu.

Je mi 35 let a 13.10.2011 to bude rok co mám po operaci nezhoubného nádoru ušního nervu (neurinomu akustiku). Nádor se podařilo úspěšně odstranit, bohužel došlo k nutnému přerušení nervu VIII vlevo a z toho vyplývá jednostranná hluchota. Další pro mě v tuto chvíli zásadnější komplikace je, že jsem asi 4 měsíce po operaci začala trpět strašnými denními bolestma hlavy, které 1-2 do týdne přecházejí do ukrutných záchvatů, kdy jsem od bolesti skoro paralyzována. Nemůžu mluvit, jsem celá ztuhlá apod. V noci mě bolest denně  budí asi co 3 hodiny a musím si sednout a čekat až bolest v lepším případě přejde nebo si, když cítím že mi ta bolest začíná přecházet do záchvatu, musím vzít opět prášek. Za této situace momentálně funguju tak, že denně užívám ve větší či menší míře analgetika, ale bez nich se v sočasné době vůbec neobejdu.

Jsem stále na nemocenské a jelikož mi podpůrčí doba 380 dnů končí 15.10.2011 zkusila jsem si zažádat o invalidní důchod. Bohužel mi posudkový lékař řekl, že mi důchod za této situace nemůže přiznat, že co se týče bolestí se jedná o můj subjektivní pocit a bolest se žádným přístrojem změřit nedá  a že na něj nemám nárok a doporučil mi návštěvu poradny proti bolesti.

Jelikož na invalidní důchod podle posudkového lékaře nárok nemám a podpůrčí doba končí 15.10.2011 praktická lékařka říkala, že je možné požádat o prodloužení podpůrčí doby ale, prý to "sociálka" nechce moc dělat. Mám tedy strach, že když mi zamítnou i to prodložení, zůstanu bez jakýchkoliv příjmu. Jsme tříčlenná rodina s 16 letým dítětem a výplata nemocenské činí asi 4200.- Kč. Už teď s rodinným rozpočtem bojujeme a nedovedu si tedy představit jak by to vypadalo kdybych o nemocenskou přišla.

Chtěla bych se Vás zeptat, jestli taková situace může nastat a jestli opravdu můžu zůstat bez jakéhokoliv příjmu, (ani nevím jak by to bylo se zdravotním a sociálním pojištěním) a co bych měla v této situaci podniknout ?

V současném zdravotním  stavu si opravdu nedokážu vůbec představit, že bych musela nastoupit někde do práce a ani co se týče léčby v poradně  nevím jak dlouho bude trvat a případně  jak bude úspěšná. Mám problémy i doma obstarat základní fungování rodiny jako uvařit, vyžehlit, apod. Bolest mě opravdu provází denně a pokud chci něco udělat, musím se  nadopovat léky proti bolesti. Navíc bych si musela hledat novou práci, protože můj současný zaměstnavatel provozovnu kde jsem pracovala jako prodavačka zrušil.

Nevím co mám dělat. Strašně ráda bych se vrátila někde do práce, nikdy jsem se práci nevyhýbala a vždycky jsem se snažila nějakou mít, ale při sebevětším zapření vím, že s tou bolestí nejsem schopná  teď normálně pracovat. Nikdy by mě nenapadlo, že se do takovéto situace dostanu a mám strašný strach z toho co bude.

Nezlobte se, že Vás připravuju o čas, vím že toho máte hodně, ale pokud by jste mi nějak poradil, budu Vám velmi vděčná.

Mějte se hezky a moc děkuju.

Šmičková Markéta

 

Ještě jsem se Vás chtěla zeptat, jestli má smysl se proti rozhodnutí o nepříznání invalidního důchodu odvolat? A případně jak odvolání formulovat ?

Přikládám ještě znění posudkového závěru ze dne 17.8.2011:

Rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pojištěnce s nevýraznějším dopadem na pokles pracovní schopnosti je zdravotní postižení uvedené v kapitole VIII.,odd.A,položce 10, písm.b přílohy k vyhlášce č.359/2009 Sb., pro které se stanovuje  míra poklesu pracovní schopnosti 30%. Procentní míra poklesu pracovní schopnosti se ve smyslu paragrafu 3 a 4 citované vyhlášky nemění.

 

 

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Šmičková,

předal jsem Váš dopis do poradny NRZP ČR.

S pozdravem Václav Krása

Dobrý den,

předseda NRZP, pan Bc. Václav Krása mi předal Váš mailový dotaz k vyřízení.

Podpůrčí doba, tedy doba, po kterou nejdéle lze nemocenskou pobírat, je podle zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění 380 kalendářních dnů ode dne vzniku pracovní neschopnosti.

Do této doby se však započítávají i předchozí pracovní neschopnosti, pokud spadají do doby 380 kalendářních dnů před vznikem pracovní neschopnosti. Je tomu tak i když mezitím došlo například ke změně zaměstnání, ze kterého je nemocenská čerpána.

Pokud však mezi předchozí a nynější pracovní neschopností uplynulo alespoň 190 kalendářních dnů a v této době trvalo zaměstnání či jiná doba účasti na nemocenském pojištění, tak se výše uvedený zápočet předchozích dob nemocenské neprovádí.

Doporučuji Vám o prodloužení podpůrčí doby požádat.

Až dostanete rozhodnutí o zamítnutí Vaší žádosti o invalidní důchod, doporučuji podat námitku. Proti nepříznivému rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení je třeba nejdříve podat námitky.

Pokud žadatel námitky neuplatní, nemůže se později obrátit na soud a žádat soudní přezkum rozhodnutí ČSSZ. Soud by takovou žádost odmítl s odůvodněním, že žadatel nevyčerpal všechny možnosti obrany.

Lhůta pro podání námitek je 30 dnů od doručení rozhodnutí o důchodu a žadatel ji musí zaslat přímo ČSSZ.

Podání námitek je řádný opravný prostředek ve správním řízení

absolvování námitkového řízení, ať již úspěšné nebo neúspěšné, je tedy nezbytným předpokladem k tomu, aby se věcí mohl zabývat soud v rámci případné později uplatněné správní žaloby.

Pokud nebude Vašim námitkám vyhověno, můžete proti rozhodnutí ČSSZ podat žalobu k soudu s odůvodněním, že se domníváte, že Váš zdravotní stav nebyl náležitě posouzen a že nepříznivý zdravotní stav odůvodňuje přiznání invalidního důchodu.

K podané námitce si připravte Vaši zdravotní dokumentaci, tak aby byla co nejkomplexnější a odborní lékaři popsali, že Vám Vaše onemocnění znemožňuje pracovat, zastat své povinnosti v rodině a cokoliv systematicky dělat.

Váš zdravotní stav při posuzování oprávněnosti námitky bude posuzován na základě této lékařské dokumentace.

S pozdravem

JUDr. Pavel Jungr

Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením ČR tel. 266 753 422 Poradní dny : pondělí 13.00 - 16.30 hod.

středa 14.30 - 17.00 hod.

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR Partyzánská 7, Praha 7 budova Pražské teplárenské, 3. patro, dveře č. 332