Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Dotaz

Autor Dagmar
Předmět Dotaz
Dotaz Dobrý den,pane Krása chtěla by jsem se zeptat,jestli má manžel právo na plný invalidní důchod.V roce 1983 nastoupil na šachtu jako horník,v roce 1989 byl na operaci žaludku,2001 mu byla přiznaná renta na ruce a v roce 2006 mu byla odebrána pro silnou cukrovku,píchá si denně 4x inzulín.V roce 2010 mu byla amputována noha v bérci.Chodí o Fran. holích.Na posudkové komisi mu řekli že mu důchod seberou a že si musí najít práci,nechají mu jen částečný.Děkuji za odpověď Dagmar.

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Dagmar,

pokud Váš manžel má amputaci v bérci, tak je zpravidla přiznáván ČID. Vyhláška č. 359/2009 Sb., stanoví, že je možný procentuální pokles pr. činnosti základní diagnózy navýšit pouze o 10 % při případných dalších zdravotních postiženích. Tudíž k těm dalším zdravotním komplikacím se přihlíží jen minimálně. Pokud dojde u vašeho manžela ke změně ID z III. stupně na II. či I., doporučuji Vám, abyste podla námitku. Námitku můžete podat až po doručení rozhodnutí, a to do 30 dnů.

 

Proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o snížení nebo odebrání ID je možné podat námitku. Podání námitek však není zcela bez úskalí. Pokud žadatel námitky neuplatní, nemůže se později obrátit na soud a žádat soudní přezkum rozhodnutí ČSSZ. Soud by takovou žádost odmítl s odůvodněním, že žadatel nevyčerpal všechny možnosti obrany. Lhůta pro podání námitek také není příliš dlouhá – námitka musí být uplatněna do 30ti dnů od doručení rozhodnutí o důchodu a žadatel ji musí zaslat přímo ČSSZ. Pokud ji omylem zašle soudu, nikoli ČSSZ, riskuje, že 30ti denní lhůta uplyne marně. Soud totiž nemá povinnost postoupit omylem doručenou námitku správnému adresátovi. Po uplynutí lhůty už není šance na jakoukoli změnu. Námitka se podává na ČSSZ, a to prostřednictvím OSSZ. Domnívám se, že je lepší podat námitku prostřednictvím OSSZ, protože ČSSZ se stejně obrátí na OSSZ o informace. Takže to znamená, že adresovat námitku budete na ČSSZ, ale podáte ji na OSSZ. Upozorňuji Vás ještě, že námitka nemá odkladný účinek, to znamená, že důchod Vám bude snížen nebo odebrán. Pokud námitka bude přijata, nebo uspějete v soudním řízení, tak Vám důchod bude zpětně vyplacen.

Pokud byste neuspěla ani v námitkovém řízení, tak je možnost podat správní žalobu, a to na Krajský soud. je potřeba vždy bojovat až do konce. U správní žaloby se neplatí poplatky.

S pozdravem Václav Krása