Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Dotaz

Autor Eva Stuchlikova
Předmět Dotaz
Dotaz

Dobrý den pane Kráso.Chci Vás poprosit o radu, od 1.7.2010 pobírám ID 1.stupně. Při poklesu pracovní schopnosti 40%, vzhlem k tomu, že jsem nezaměstnaná, tak se snižuje o 5%, můžu podat odvolání.  Předem děkuji za odpověď.                            

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Stuchlíková,

při nesouhlasu s rozhodnutím ČSSZ se podává námitka. Ta se musí adresovat na ČSSZ, Křížova 25, 155 00 Praha. V námitce uvedete, že nesouhlasíte s rozhodnutím o přiznání ID I. stupně, protože posouzení poklesu Vašich pracovních schopností nebylo v souladui s právními předpisy. Námitka se podává prostřednictvím Vaší okresní správy sociálního zabezpečení. Námitku musíte podat do 30 dnů po vydání rozhodnutí. Námitka nemá odkladný účinek.

S pozdravem Václav Krása