Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Dotaz

Autor Pavla Kupková
Předmět Dotaz
Dotaz

Dobrý den Pane Krása,ráda bych se zeptala jak posuzujou zdravotní stav  OPL při požádání o změně důchodů .V minulém roce jsem si zažádala o změnu důchodu a to z ČID na PID,byla jsem na nemocenské kvůli kolapsu a cmp +na rahabilitačním ústavu v Hrabyni.Žádost jsem podávala v listopadu 2009 ale před komis jsem se dostala až v únoru 2010, kde mi paní doktorka Holásková neuznala 3 ba ani 2 stupen. Teď už to byla moje 3 příhoda a na rehabylitačním ústavu mi doporučili na delší tratě vozík ten jsem však nechtěla tak jsme se domluvili na čtyřkolovém chodítku .Musím mít pořád stahnuté koleno jelikož mně neposlouchají nohy a jsem hned unavenámusím mít i osmičku na noze to jen proto abych nezakopávala.Podala jsem odvolaní a tam mi též 3.stupeŇ zamítli.Denně beru tolik tabletek že si připadám jak narkoman některé mám z hematologie jelikož mám V.laiden faktor heterozigit a beru Walfarin a to ne malé množství10mg a 8mg, též mám tabletky z interny , alergologie trpím na astma středně těžké a potom z neurologie.Mám 36let  tento měsíc mi bude 37let mám 2 děti z toho dcera má Celiakii a ted u mně zjištovali podle krve jestli ji nemám též - vysledky zatím nemám ty se dovím 8.11 jelikož jdu na kolonoskopii kvůli zácpam.

Žádala jsem také o průkazku ZTP a tu mi tatáž paní doktorka zamítla ani jsem nemusela jít k ní a ona mně ani nevyděla tak nevím jestli to nerozhoduje podle nálady nebo jen tak od stolu.Někdy bych ji přála vyskoušet si cestovaní a chůzi o chodítku.Podala jsem sice odvolání ale dosuto není vyřízené , mám ale nové lékařské správy a tak nevím zda je mám poslat poštou nebo můžu je jen oskenovat a poslat E-mailem.

Ráda bych též věděla jestli máme nějaký nárok na příspěvek pro dceru na Celiakii ,a popřipadě kde se o něj a jak žáda a co je k tomu zapotřebí.Dceři je 11let a celiakii ji zjistili až letos v únoru. Mockrát děkuji a přejí dobrý zbytek dne.

Ještě by mně zajímalo jak můžou někomu vzít celý důchod a říct mu že je relativně zdráv i když má problémy a je po rakovině prsou to udělali mé švagrové , která prodělala rakovinu prsou a o obě přišla ,i o dělohu a neuznali ji 3 stupeň ba ani 1 stupeň.Jak je to možné?

Děkuji Kupková Pavla

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Kupková,

předal jsem Váš dotaz do poradny NRZP ČR.

S pozdravem Václav Krása

Dobrý den,

předseda Národní rady osob se zdravotním postižením, pan Václav Krása, mi předal váš dotaz k vyřízení.

Na začátek musím uvést, že nejsem schopen jako právník posoudit Váš zdravotní stav ani nejsem oprávněn tak učinit.

Obecně Vám mohu jen doporučit, jak dále postupovat.

Nejdříve platná právní úprava:

Od 1. ledna 2010 existují tři stupně invalidity a invalidní důchod ve třech dávkových pásmech. Zavádí je zákon č. 306/2008 Sb., který novelizuje současný zákon o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb.

Nový právní předpis stanoví, že pojištěnec je invalidní, jestliže mu kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu poklesla pracovní schopnost nejméně o 35 %. Na míře poklesu pracovní schopnosti závisí stupeň invalidity:

1. stupeň se týká pojištěnců, jejichž pracovní schopnost poklesla nejméně o 35 %, nejvíce však o 49 %. Invalidita 2. stupně znamená pokles pracovní schopnosti nejméně o 50 %, nejvíce však o 69 %. Nejtěžší, tj. 3. stupeň invalidity se týká těch pojištěnců, kterým poklesla pracovní schopnost nejméně o 70 %. absolvování námitkového řízení, ať již úspěšné nebo neúspěšné, je tedy nezbytným předpokladem k tomu, aby se věcí mohl zabývat soud v rámci případné později uplatněné správní žaloby.

Jak postupovat:

Je třeba vyčkat doručení rozhodnutí ČSSD, ve kterém je uvedeno, že byl přiznán invalidní důchod nebo že byla žádost o důchod zamítnuta.

Proti rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení ve věcech důchodového pojištění, které Vám bylo oznámeno, lze podat písemné námitky do 30 dnů ode dne jeho oznámení účastníku řízení.

Námitky lze podat u orgánu, který rozhodnutí vydal, tedy přímo u ČSSZ, nebo u kterékoliv okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ). O námitkách rozhoduje ČSSZ, přičemž může rozhodnout i v neprospěch účastníka. Podání námitek je řádný opravný prostředek ve správním řízení

Pokud Vám nebude vyhověno ani v rámci námitkového řízení, máte dále právo podat správní žalobu.

Správní žalobu podáváte ke Krajskému soudu dle místa trvalého bydliště (v případě, že máte trvalé bydliště v Praze, podáváte žalobu k Městskému soudu) ve lhůtě do 60 dnů od vyřízení námitkového řízení. Soudní výlohy nehradíte ani v případě neúspěchu žaloby.

Proti nepřiznání nebo odebrání invalidního důchodu se nelze odvolat, lze pouze využít výše zmíněné opravné prostředky. Posudek o invaliditě není rozhodnutím, pouze podkladem pro rozhodnutí, nelze tedy proti němu podávat opravné prostředky.

A nyní ještě k Vaší žádosti o průkazku ZTP.

Podle ustanovení § 31 a přílohy č.2 a 3 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, v platném znění jsou poskytovány vymezené výhody, podle druhu a stupně zdravotního postižení, občanům s těžkým zdravotním postižením.

Podmínky vzniku nároku :

Občan starší jednoho roku je pro těžké zdravotní postižení vymezené pro účely poskytování mimořádných výhod I., II. a III. stupně, podstatně omezený v pohybové nebo orientační schopnosti. K oprávnění občana k mimořádným výhodám I., II. nebo III. stupně úřad vydává příslušný průkaz (TP, ZTP nebo ZTP/P) s vyznačením, o jaký stupeň výhod jde.

Shodně jako v úvodu tohoto mailu musím konstatovat, že nejsem schopen Váš zdravotní stav posoudit. Bude tedy třeba vyčkat, jak bude vyřízeno Vámi podané odvolání.

Potřebu nákladného dietního stravování je třeba řešit v rámci státní sociální podpory (např. rodičovský příspěvek). Pokud Vaše příjmy nedosahují životního minima, máte možnost požádat na obecním úřadu o dávky hmotné nouze.

S pozdravem

JUDr. Pavel Jungr

Poradna pro osoby se zdravotním postižením a seniory tel. 266 753 422 Poradní dny : pondělí 13.00 - 16.30 hod.

středa 14.30 - 17.00 hod.

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR Partyzánská 7, Praha 7 budova Pražské teplárenské, 3. patro, dveře č. 332