Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

dotaz

Autor Karel.
Předmět dotaz
Dotaz Dobrý den pane Kráso,mám dotaz na toto posouzení a co mohu dělat,předem děkují. Podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení,vydaného dne 15.7.2010 v rámci první kontrolní lékařské prohlídky konané po roce 2009,tj.konané dne 15.7.2010,již účastník řízení není podle §39 odst.2písm.c)zdp invalidní pro invaliditu třetiho stupně.Podle tohoto posudku byl účastník řízení podle§ 39 odst.2 písm.b) zdp uznán invalidním pouze pro invaliditu druhého stupně,neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu jeho pracovní schopnost poklesla o 50 %.Z tohoto důvodu náleží namísto invalidního důchodu pro invaliditu třetiho stupně invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně.- Podle ustanovení § 39 odst. 2 písm. b) zákona č.155/1995 Sb.,o důchodovém pojíštění. ve znění pozdějších předpisů (dále ''zdp''),náleží od 24.10.2010 namísto invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně. O snížení výše invalidního důchodu v důsledku uvedené změny stupně invalidíty od třinácté splátky splatné po dni konání první kontrolní lékařské prohlídky konané po roce 2009 rozhodne Česká správa sociálního zabezpečení dodatečně samostatným rozhodnutím.

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Karle,

je pravda, že Vám ještě bude po 13 měsíců, od data 15. 7. 2010, zasílána plná výše důchodu. Doporučuji Vám, na základě tohoto posudku, abyste se přihlásil na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, a to z toho důvodu, abyste neměl pohledávky na zdravotním pojištění a aby Vám doba byla započítávána do nároku na starobní důchod. Současně Vám doporučuji následující postup.

Od 1. ledna 2010 mohou žadatelé o důchod podat proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení námitky. Až dosud bylo rozhodnutí ČSSZ konečné a jedinou možnost obrany představovala soudní cesta. Podání námitek však není zcela bez úskalí. Pokud žadatel námitky neuplatní, nemůže se později obrátit na soud a žádat soudní přezkum rozhodnutí ČSSZ. Soud by takovou žádost odmítl s odůvodněním, že žadatel nevyčerpal všechny možnosti obrany. Lhůta pro podání námitek také není příliš dlouhá – námitka musí být uplatněna do 30ti dnů od doručení rozhodnutí o důchodu a žadatel ji musí zaslat přímo ČSSZ. Pokud ji omylem zašle soudu, nikoli ČSSZ, riskuje, že 30ti denní lhůta uplyne marně. Soud totiž nemá povinnost postoupit omylem doručenou námitku správnému adresátovi. Po uplynutí lhůty už není šance na jakoukoli změnu. Námitka se podává na ČSSZ, a to prostřednictvím OSSZ. Domnívám se, že je lepší podat námitku prostřednictvím OSSZ, protože ČSSZ se stejně obrátí na OSSZ o informace. Takže to znamená, že adresovat námitku budete na ČSSZ, ale podáte ji na OSSZ. Upozorňuji Vás ještě, že námitka nemá odkladný účinek, to znamená, že důchod Vám bude odebrán. Pokud námitka bude přijata, případně budete se dále soudit a vyhrajete, tak Vám důchod bude zpětně vyplacen.

S pozdravem Václav Krása