Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

dotaz

Autor Nováková
Předmět dotaz
Dotaz

Dobrý den, mám nárok při ztrátě 55% sluchu na ČID. Děkuji

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Nováková,

předseda NRZP ČR pan Václav Krása mi předal Váš dotaz k vyřízení a sděluji následující. 

Ve svém dotazu se ptáte jak je to s nárokem na invalidní důchod při ztrátě slyšení 55 %. Zkoumáte-li podle jakých diagnóz je sluchově postiženým invalidní důchod přiznáván, je třeba nahlédnout do vyhlášky 284/1995, kterou se provádí zákon o důchodové pojištění. Tabulku, kterou ve vyhlášce najdete, přikládám i k tomuto e-mailu. Ve svém e-mailu píšete, že máte diagnostikovánu sluchovou ztrátu 55 %. Neuvádíte však, zda se jedná o postižení oboustranné, na lepším či na horším uchu. Vždy je hodnoceno postižení lepšího ucha (v praxi tedy ten kdo je na úplně hluchý „jen“ jednostranně, zpravidla nemá na nic nárok. Ztráta slyšení 55 % je hodnocena posudkovými lékaři jako ztráta schopnosti výdělečné činnosti 20-25 %. Jelikož částečný invalidní důchod je přiznáván při ztrátě schopnosti výdělečné činnosti 33 % nebo vyšší, na invalidní důchod zřejmě nebudete mít nárok.

 

Je mi líto, že jsem Vám nemohla poskytnout příznivější informaci. Bohužel zákon v tomto případě hovoří jasně.

 

S pozdravem a přáním příjemného dne.

 

Jitka Vrchotová, DiS.
vedoucí poradny pro osoby
se zdravotním postižením a seniory
(+ poradenství ve znakovém jazyce)
tel.(SMS): 736 105 585,  tel. a fax: 266 753 431
Podle zákona č. 155/1995 sb., o důchodovém pojištění je částečně invalidní ten, komu z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33 %.

 

Na invalidní důchod má nárok osoba, která dosáhla aspoň 18 let věku.

 

 

Druh sluchového  postižení

 

Míra poklesu schopnosti soustavné           výdělečné činnosti v %

Oboustranná úplná hluchota                  

35-60

Oboustranná praktická hluchota              

35-60

Oboustranná úplná nebo praktická hluchota, s těžkým porušením komunikačních schopností v mluvené řeči a sociální dezintegrací      

70-80

Oboustranná těžká nedoslýchavost (ztráta sluchu v rozsahu 56 až 70 dB; ztráta slyšení 65 - 85 %)                                    

30-40

Oboustranná středně těžká nedoslýchavost (ztráta sluchu v rozsahu 41 až 55 dB; ztráta slyšení 40 - 65 %)

20-25

Oboustranná lehká nedoslýchavost (ztráta sluchu v rozsahu 20 až 40 dB; ztráta slyšení 10 - 40 %)                         

10

Objektivizovatelné poruchy rovnováhy (poruchy vestibulárního ústrojí)

a) s lehkými následky, lehká nejistota, nepatrné projevy závratí při celodenním zatížení, silnější nejistota a projevy závratí při vyšších zatíženích psychických a fyzických                                

 

5-15

b) s následky středního stupně, silnější nejistota a projevy závratí už při celodenních zatíženích nebo opakované prudké závratě s vegetativními jevy, případně s nevolností, zvracením při vyšších zatíženích psychických a fyzických

 

15-25

c) s těžkými následky, prudké závratě, značná nejistota a těžkosti už při chůzi, stání a jiných fyziologických zátěžích, případně při neschopnosti bez opory jít nebo stát

 

70-80

Onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku                      a) vleklé záněty, s často recidivujícím výtokem, chronická perilymfatická píštěl, mírná porucha sluchu                        

 

20-40

b) stavy po operaci s otevřenou trepanační dutinou, s trvalým výtokem vzdorujícím léčbě, podle rozsahu komplikací              

40-60

Maligní tumory v oblasti hlavy a krku (hrtanu, mandlí,  slinných žláz, jazyka, hltanu a rtu) Míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti se stanoví podle rozsahu a tíže postižení, klinického stádia, typu nádoru, lokalizace, průběhu a výsledku léčby,  prognostických kritérií a reziduálních funkčních následků, zejména v oblasti řeči, přijímání potravy a znetvoření obličeje.

a) po odstranění nádoru, při probíhajícím  onkologickém léčení                           

 

 

 

 

80

b) po dosažení stabilizace zdravotního stavu (zpravidla po dvou letech od ukončení léčby), s lehčími funkčními následky                

 

30-40

c) po dosažení stabilizace, se závažnými funkčními následky v oblasti řeči, přijímání potravy, znetvořením a nepříznivými psychickými poruchami 

60-70

d) nepříznivé formy, progredující, recidivující  

90

Komplikace provázející ušní onemocnění jako je těžký tinitus, úporné závratě, úporná cefalea, porucha sluchu, trvalý výtok    

30-50