Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

dotaz

Autor Sikorová Hana
Předmět dotaz
Dotaz

Mám rakovinu prsu a obvodní lékařka mi navrhla ať si podám žádost o PID,že u této diagnozy se PID dává,alednes jsem se u posudk.komise dověděla,že mi byl schválen částečný důchod,jelikož jsem OSVČ a tak si můžu přivydělat.Ale mě čeká operace a další chemoterapie a tak nevím jak si můžu přivydělávat.Chci se zeptat jestli můžu opětovně požádat o PID,nebo jestli můžu nějakým způsobem zvrátit rozhodnutí komise.

                                                                                               Děkuji  Sikorová

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Sikorová,

vzhledem k nepřítomnosti pana předsedy Václava Krásy jsem převzala Váš dotaz k vyřízení a sděluji následující ( Mgr. Ivana Šťastná, poradce NRZP ČR, tel: 266 753 422 ).

Rozhodnutí komise je pouze výrokem o Vašem zdravotním stavu a není rozhodnutím ve věci přiznání důchodu. To bude teprve následovat. Do 60 dnů od obdržení písemného vyhotovení rozhodnutí můžete podat správní žalobu a domáhat se přiznání PID. Samozřejmě můžete i podat novou žádost.

Pokud jej nemáte, bylo by vhodné vyžádat si zápis z jednání komise. Z něj je pak patrné co a jak lékař posoudil. Plná nebo částečná invalidita je ve vašem případě dána stádiem nádoru a stádiem léčby a rozhodně to není tak, že by tato diagnoza automaticky znamenala plnou invaliditu. Plná invalidita je přiznávána v situaci, kdy schopnost soustavné výdělečné činnosti poklesla nejméně o 66%. Níže můžete vidět, jak jsou jednotlivé situace procentuálně hodnoceny. Vidíte, že pná invalidita připadá v úvahu pouze u písmene c) a e). To že jste OSVČ by žádnou roli hrát nemělo.

maligní tumor   prsní   žlázy              

 |          |   Posudkové   hledisko:                            |                        |
 |          |                                                |                        |
 |          |   Míra   poklesu   schopnosti   soustavné   výdělečné    |                        |
 |          |   činnosti   se   stanoví   podle   rozsahu   a   tíže       |                        |
 |          |   postižení,   klinického   stádia,   charakteru       |                        |
 |          |   nádoru,   průběhu   a   výsledku   léčby,              |                        |
 |          |   reziduálních   funkčních   poruch   a                |                        |
 |          |   prognostických   kritérií.                       |                        |
 +--------+----------------------------------------------+----------------------   +
 |          |   a)   po   odstranění   ve   stadiu   I.                  |    30   -   40               |
 |          +----------------------------------------------+----------------------+
 |          |   b)   po   odstranění   ve   stadiu   II.,   s   ohledem   na   |                        |
 |          |   množství   postižených   uzlin                     |    40   -   60               |
 |          +----------------------------------------------+----------------------+
 |          |   c)   po   odstranění   v   pozdních   stádiích   -   během   |                        |
 |          |   onkologického   léčení                           |    70   -   80               |
 |          +----------------------------------------------+----------------------+
 |          |   d)   po   dosažení   stabilizace   zdravotního   stavu   |                        |
 |          |   (zpravidla   po   dvou   letech   od   ukončení   léčby),|                        |
 |          |   u   pokročilejších   stádií                        |    50   -   60               |
 |          +----------------------------------------------+----------------------+
 |          |   e)   nepříznivé   formy,   progredující,             |                        |
 |          |   recidivující                                   |    90                    |