Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Dotaz - ZTP a ID

Autor Radek
Předmět Dotaz - ZTP a ID
Dotaz

Dobrý den pane Krása,

mám ID 2. stupně od roku 2015. V roce 2016 jsem si žádal o průkaz ZTP, který mě ČSSZ zamítla s odůvodněním že jde o osobu se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra, ve smyslu ustanovení § 34 odst. 2 zákona č. 329/2011 Sb., jde o zdravotní stav uvedený v odst. 1 písm. ..d). přílohy č. 4 k vyhlášce č. 388/2011 Sb.. Podal jsem tedy odvolání k MPSV. Kde PK MPSV mě průkaz ZTP přiznala s odůvodněním že jde o osobu s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra, ve smyslu ustanovení § 34 odst. 3 Zákona OZP, ve znění zákona č. 313/2013 Sb., jde o zdravotní stav neuvedený v příloze č. 4 k vyhlášce č. 388/2011 Sb., ve znění vyhlášky č. 388/2013 Sb., ale svým funkčním postižením odpovídá nebo je svými funkčními důsledky srovnatelný se zdravotním stavem uvedeným v odst. 2 písm. f) citované přílohy, nejde o zdravotní stav uvedený v odst. 3 citované přílohy. Můj zdravotní stav se od té doby zhoršil, tak jsem si letos požádal o změnu stupně ID z 2. na 3., což mě opět ČSSZ zamítla s odůvodněním jako v roce 2016 když jsem žádal o průkaz ZTP (osoba se středně těžkým funkčním postižením....), zdravotní stav se u ID a ZTP posuzuje jinak? Když PK MPSV můj stav zhodnotila že jde o osobu s těžkým funkčním postižením. Moc Vám děkuji za odpověď

Přeji pěkný den Radek

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Radku,

hodnocení pro přiznání ID a pro přiznání průkazu OZP jsou rozdílná. U invalidního důchodu se zkoumá zbytkový poracovní potenciál, kdežto u hodnocení pro přiznání průkazu ZTP se především hodnotí mobilita a orientace. Tudíž, každé to hodncení je jiné a nelze je spojovat. Nemusíte se však b´át, že byste rozhodnutím o důchodu měl přijít o průkazku. Pokud nesouhlasíte s rozhodnutím o nepřiznání III. stupně ID, tak Vám doporučuji, abyste podal námitku, která se podává do 30 dnů od doručení rozhodnutí, a to prostřednictvím OSSZ, ale adresuje se na ČSSZ, Křížová 25, 155 00 Praha. Do odůvodnění napiště, že nesouhlasíte s rozhodnutím o nepřiznání ID III. stupně, protože posuzující orgán nevzal v úvahu všechny okolnosti Vašeho zdravotního stavu.


S pozdravem Václav Krása


Budu rád, pokud mi rozkliknete reklamu na mém webu www.vaclavkrasa.cz. Děkuji