Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Doručení rozhodnutí o ID

Autor Zdeněk
Předmět Doručení rozhodnutí o ID
Dotaz

Dobrý den. V únoru 2010 mi byl přiznán ID III. stupně s tím, že nemůžu pracovat ani za mimořádných podmínek. V březnu 2011 jsem byl po roce pozván revizní lékařkou na posouzení zdravotního stavu a nakonec i bez mojí přítomnosti na komisi mi byl následně doručen Posudek o invaliditě se stejným závěrem, jako v roce 2010. Do dnešního dne jsem ale neobdržel Rozhodnutí ve věci ID. Místo toho mi dnes podruhé v tomto roce přišla od OSSZ Žádost o podrobení se vyšetření... poživatele ID, s tím, že v říjnu bude znova posouzen můj zdravotní stav.  Chci se zeptat, zda má být Rozhodnutí ve věci ID zasláno po každém posouzení zdravotního stavu revizním lékařem, nebo zda se již znova neposílá, když nedochází ke změně a kvalifikaci ID. Dále zda je obvyklé zvát pacienta po půl roce na novou kontrolu, když už z podkladů pro tu první je zřejmé, že během podzimu budu absolvovat dvě závažnější operace alespoň k dočasnému nezhoršování mého zdravotního stavu... Děkuji za odpověď. Zdeněk

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Zdeňku,

pokud je provedena kontrola vašeho zdravotního stavu vzhledem ke stupni invalidity, tak se jedná o správní řízení. Každé správní řízení musí být ukončeno vydáním rozhodnutí. proto Vám doporučuji obrátit se na OSSZ se žádostí o urychlené doručení rozhodnutí. Dále bych podal stížnost na postup posudkové komise, nebo´ˇt je neobvyklé, abyste po půl roce byl opakovaně zván k posouzení Vaší invalidity. Zároveň byste měl ve stížnosti uvést, že jste ještě neobdržel rozhodnutí o předchozí kontrole a již jste zvána na další.  Stížnost lze podat na MPSV ČR, odbor posudkové služby, Podskalská 19, 128 02 Praha 2.

S pozdravem Václav Krása