Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

doplatek k důchodu

Autor milena
Předmět doplatek k důchodu
Dotaz

Vážený pane Kráso,

Pracovala jsem jako zdrav. sestra v nemocnici na částečný úvazek 30hod. týdně. Pobírala jsem ČID pro nemoc z povolání, která mě vznikla na tomto pracovišti. Doma se mně stal  úraz páteře, který skončil operací a nyní mě byl přiznán na 1 rok plný invalidní důchod s těžším zdravotním postižením podle §67 odst. 2 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb. Schází mně 3 roky do starobního důchodu. Prosím o informaci zda mám nárok na doplácení od bývalého zaměstnavatele do výše původní mzdy, jak mně doplácel před úrazem.

  Srdečně Vám děkuji za odpověď a velmi si Vás vážím, za informace které poskytujete  postiženým.

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Mileno,

ve Vašem případě se zřejmě jedná o náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, kterou Vám vyplácel zaměstnavatel v důsledku toho, že jste onemocněla nemocí z povolání, v důsledku čehož jste se stala částečně invalidní a i při výdělečné činnosti jste nedosáhla původního výdělku. Ten se ovšem pochopitelně valorizuje. Pro povinnost platit náhradu za ztrátu na výdělku je rozhodující, zda mezi ztrátou na výdělku a onemocněním za které odpovídá zaměstnavatele, je příčinná souvislost. Z toho co uvádíte je zřejmé, že příčinou Vaší plné invalidity je úraz páteře, který s největší pravděpodobností nijak s Vaší nemocí z povolání nesouvisí. Proto mám za to, že Vám náhrada za ztrátu na výdělku nebude nadále vyplácena, protože zde chybí výše zmiňovaná příčinná souvislost.

S pozdravem.

Václav Krása