Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

dočasně krácený důchod při invaliditě

Autor Luboš
Předmět dočasně krácený důchod při invaliditě
Dotaz Dobrý den, mám dotaz. Manželka má přiznán invalidní důchod 1 stupně. Nyní nemá práci. Může si požádat o předčasný důchod (56 roků, 4 děti). Na internetu jsem narazil na informaci, že v případě invalidního důchodu (nebyl uveden stupeň) a předčasného důchodu je ale po dosažení důchodového věku nárok na normální starobní důchod v plné výši. Dočasně krácený důchod na dobu je podle této informace 1,3% výpočtového základu za každých i započatých 90 kalendářních dnů. Je tato informace pravdivá??? V případě, že je pravdivá, musí se po uplynutí přechodné doby žádat o plnou výši starobního důchodu? Děkuji za odpověď. Luboš

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Luboši,

 

v současné době již Vámi uvažovaná možnost předčasného důchodu není. Ustanovení, které takový odchod umožňovalo bylo zrušeno zákonem č. 306/2008 Sb., s účinností od 1. 1. 2010.

V současné době je možný odchod do předčasného starobního důchodu za podmínky, že do dosažení důchodového věku chybí nejvýše 3 roky před dosažením důchodového věku. Procentní výměra se přitom snižuje tak, že za každých  započatých 90 dní v období prvních 720 kalendářních dní se sníží o 0,9% výpočtového základu a od 721. dne o 1,5% výpočtového základu za každých i započatých 90 kalendářních dní. Přepočet takto stanoveného důchodu by byl možný jen v případě, že by Vaše manželka po vzniku nároku na tento důchod do dosažení důchodového věku vykonávala výdělečnou činnost a nepobírala přitom starobní ani invalidní důchod pro invaliditu III. stupně.

 

Krátce,  k přepočtu důchodu by mohlo dojít jen v případě, že by Vaše manželka měla ode dne přiznání předčasného důchodu do dosažení důchodového věku výdělečnou činnost, avšak předčasný starobní důchod v tomto období nepobírala (např. manželce by do dosažení důchodového věku chyběly dva roky, po půl roce by si našla zaměstnání a od této doby do dosažení důchodového věku by byla zaměstnaná, ale nepobírala by důchod. Ode dne dosažení důchodového věku by se jí na žádost procentní výměra předčasného starobního důchodu upravila tak, že o dobu, po kterou po přiznání předčasného důchodu pracovala, by se jí zkrátila doba, ze které se vypočítávalo snížení procentní výměry). Vztaženo k našemu případu by tedy snížení bylo počítáno jen z doby půl roku.

 

 S pozdravem Václav Krása