Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

deprese a ID

Autor Marie
Předmět deprese a ID
Dotaz

Dobrý den, moje sestra má periodickou depresivní poruchu a panickou poruchu.Léčí se s tím 7 let. Navíc má postiženou krční páteř - kořenový syndrom C 3-7.Myslíte že má nárok na ID?

Děkuji za odpověď.

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Marie,

předal jsem Váš dotaz do poradny NRZP ČR.

S pozdravem Václav Krása

Dobrý den, Marie,

předseda naší organizace, pan Václav Krása, mi předal k vyřízení Váš dotaz týkající se invalidního důchodu pro Vaši sestru.

 

Podle zákona č. 155/1995 sb., o důchodovém pojištění je:

„Plně invalidní ten, komu z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu

 a) poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66 %, nebo

 b) je schopen pro zdravotní postižení soustavné výdělečné činnosti jen za zcela mimořádných podmínek

Částečně invalidní ten, komu z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33 %.„

 

Je tedy třeba zjistit jakými procenty je „ohodnoceno“ zdravotní postižení Vaší sestry. V této souvislosti chci říci, že zdravotní postižení se nesčítají. Posudkový lékař vybere ze zdravotních omezení to nejzávažnější a podle něj zhodnotí zda má sestra nárok na invalidní důchod (částečný nebo plný) či ne. Druhé nejzávažnější postižení může být ohodnoceno maximálně 10 %.

 

Jelikož nejsem lékař (ani nikdo z mých kolegů v NRZP ČR), ale sociální poradce, nemám potřebnou kvalifikaci pro hodnocení zdravotního stavu. Abyste však získala alespoň obecnou představu o tom, jak je zdravotní stav posudkovými lékaři posuzován, doporučuji nahlédnout do vyhlášky 284/1995 sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění. Zde získáte přehled zdravotních postižení vč. jejich procentního „ohodnocení“. Vyhláška je zdarma k dispozici na www.sbirkazakonu.cz nebo Vám ji pošlu, když mi napíšete svou e-mailovou adresu (má adresa je u podpisu).

 

Pro přesnější informaci bych doporučovala konzultaci s odborným a praktickým lékařem.

Jelikož posudkový lékař hodnotí při posuzování zdravotního stavu také pravděpodobnost nalezení pracovního uplatnění s ohledem na zdravotní stav žadatele, jeho věk a místo bydliště, tak procentní ohodnocení, které najdete v přiložené vyhlášce nemusejí znamenat definitivní jistotu přiznání (nebo nepřiznání) invalidního důchodu. Nejpřesnější informaci tedy získáte teprve po podání žádosti na České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) v místě Vašeho trvalého bydliště. (kontakty na pobočky ČSSZ naleznete zde: www.cssz.cz)

 

V souvislosti s důchody bych Vás ještě chtěla upozornit na změnu zákona o důchodovém pojištění (zákon č. 155/1995 sb.,). Tato změna bude platit od 1.1. 2010.

 

Dnes se vyplácení 2 druhy invalidních důchodů (částečný invalidní a plný invalidní). Nově se budou vyplácet 3 druhy důchodů (I. stupeň, II. stupeň a III. stupeň). Také hodnocení v procentech bude nové:

stupeň – 39 – 49 % - pokles schopnosti výdělečné činnosti

stupeň – 50 – 69 % - pokles schopnosti výdělečné činnosti

stupeň – 70 % a větší pokles schopnosti výdělečné činnosti

 

Žádosti o invalidní důchod podávané v letošním roce (tj. do prosince 2009) budou posuzovány dle současných zákonů. Žádosti podané po 1.1. 2010 budou již posuzovány nově.

 

Chcete-li se v problematice důchodů dobře zorientovat, doporučuji přečíst si článek JUDr. Hutaře v časopise Skok do reality, který vydává NRZP ČR. Časopis je zdarma ke stažení na webu www.nrzp.cz (hlavní strana, lišta u pravého okraje).

 

            Přeji Vám příjemný den a Vaší sestře úspěšné vyřízení žádosti, budete-li mít jakékoli další dotazy, budeme rádi, když se na nás opět obrátíte.

Jitka Vrchotová, DiS.
vedoucí poradny pro osoby
se zdravotním postižením a seniory
(+ poradenství ve znakovém jazyce)
tel.(SMS): 736 105 585,  tel. a fax: 266 753 431

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
Partyzánská 7, 170 00, Praha 7- Holešovice
budova Pražské teplárenské, 3. patro, dveře č. 332

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR děkuje za podporu Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR,  Úřadu Vlády ČR, Magistrátu hl.m.Prahy a spolupracujícím partnerům. Zvláštní poděkování patří  generálnímu partnerovi - společnosti APEX ON-LINE a.s.

Váš dotaz i odpověď na něj je po nezbytnou dobu uložen v poradně. Slouží výhradně pro potřeby poradny a ke zkvalitňování našich služeb. Žádné vámi svěřené informace nejsou poskytovány třetím osobám. Všechna data jsou chráněna v souladu se zákonem č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů.
Pokud s ukládáním vašich e-mailů nesouhlasíte, informujete nás a vaše zprávy budou po zodpovězení vymazány.