Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

ČID-nebo PID

Autor Zuzana
Předmět ČID-nebo PID
Dotaz

Dobrý den, dívala jsem se na pořad Máte slovo, a taky patřím mezi  zdravotně postižené které se snaží najít práci, ale zatím marně.Obracím se na Vás s dotazem ohledně posudkové lékařky, která mne na prozkoumání po 3 letech nepozvala na komisi i když můj zdravotní stav se zhoršil a odborný lékař navrhoval PID.Odvolala jsem se na nesprávný postup lékařky a tam mi bylo navrženo, ať požádám sama o PID, co jsem učinila. Posudková lékařka si vyžádala další zprávy a vyšetření a přesto mi PID nepřiznala. Odvolala jsem se ke krajskému soudu a tam  jsem byla znovu u posudkové lékařky MPSV a taky mi to zamítli.Přišlo mi pozvání k soudu a tam mi doporučujou , abych zvážila žalobu vzhledem k vyjadření posudkových lékařů. Ptám se, jestli mám stáhnout žalobu anebo mám šanci se dovolat "spravedlnosti"?

Děkuji     Zuzana Procházková

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Procházková,

v současné době byste měla postupovat takto.

od 1. ledna 2010 mohou žadatelé o důchod podat proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení námitky. Až dosud bylo rozhodnutí ČSSZ konečné a jedinou možnost obrany představovala soudní cesta. Podání námitek však není zcela bez úskalí. Pokud žadatel námitky neuplatní, nemůže se později obrátit na soud a žádat soudní přezkum rozhodnutí ČSSZ. Soud by takovou žádost odmítl s odůvodněním, že žadatel nevyčerpal všechny možnosti obrany. Lhůta pro podání námitek také není příliš dlouhá – námitka musí být uplatněna do 30ti dnů od doručení rozhodnutí o důchodu a žadatel ji musí zaslat přímo ČSSZ. Pokud ji omylem zašle soudu, nikoli ČSSZ, riskuje, že 30ti denní lhůta uplyne marně. Soud totiž nemá povinnost postoupit omylem doručenou námitku správnému adresátovi. Po uplynutí lhůty už není šance na jakoukoli změnu.

S pozdravem Václav Krása