Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

ČID

Autor Hana Trubačová
Předmět ČID
Dotaz

Dobrý den, dcera narozená 25.10.1991 má vrozenou vadu-praktickou hluchotu. Dne 29.10.2009 (dosažení 18 let věku) požádala o ID. Při posouzení púosudkovým lékařem dne 3.12.2009 byla uznána částečně invalidní. Dne 26.4.2010 si převzala na poště rozhodnutí, jímž se jí zamítá žádost o částečný invalidní důchod pro nesplnění podmínek ustanovení §40 zákona č. 155/1995 Sb. v platném znění s odůvodněním, že částečně invalidní se stala ode dne 25.10.1992 a potřebná doba pojištění pro nárok na ČID se zjišťuje z období před vznikem částečné invalidity a jde-li o pojištěnce mladšího 24 let, který se stal částečně invalidním před vstupem do zaměstnání, činí potřebná doba pojištění dva roky. Není to diskriminace tělesně postižených dětí, když jinak stačí méně než 1 rok pojištění (tzn. i 1 den)? Kde je chyba? V datu přiznání ČID (k jednomu roku věku 17 let zpětně) , nebo by se měl nárok posuzovat ne podle § 40 , ale podle § 42 odst. 3 (přiznání před 18. rokem věku)? Dcera od 1.8.2008 studuje střední školu, která se jí započítá jako náhradní doba pojištění. Samožzejmě podá v zákonné lhůtě námitky proti rozhodnutí, ale kterou část odůvodnění napadnout - datum vzniku invalidity, nebo použití nesprávného § zákona, když se jedná o tzv. invaliditu z mládí, kterou ovšem zákon jako takovou neuvádí? Samozřejmě by bylo možné znovu žádat k 1.9.2010, kdy splní podmínku 2 let pojištění, ale nepřipadá mi to správné.

Děkuji za odpověď        Trubačová

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Trubačová,

případ Vaší dcery je zvláštní a není zcela obvyklý. Zákonná úprava přiznávání ID je taková to. Pokud získá dítě před 18 rokem věku invaliditu III. stupně, potom je mu od 18 let přiznán ID ve III. stupni a nemusí mít žádnou dobu pojištění. Situace je však zcela jiná, pokud jde o invaliditu I. nebo II. stupně, která vznikla před 18 rokem věku a tato osoba nenastoupila do žádného zaměstnání. V takovém případě zákon skutečně vyžaduje dva roky pojištění před dovršením 24 let věku, a to konkrétně dle § 40. Kdyby Vaše dcera nastoupila do zaměstnání po 18 roku věku a po té se stala invalidní I. stupně, stačil by jí do věku 22 let odpracován pouze jeden rok pojištění a do věku 20 let, méně než jeden rok. Protože Vaše dcera je invalidní z mládí, ale pouze v I. stupni, tak musí splnit ustanovení § 42. To znamená, že Vaše dcera musí mít dva roky pojištění. Vzhledem k tomu, že studuje a při invaliditě jakéhokoli stupně se studium po 18 roku věku započítává jako doba pojištěná, stačí, když Vaše dcera si požádá o důchod po dvou letech po dovršení 18 roku věku, ale to za podmínky, že bude nadále studovat. Laicky řečeno, pokud dcera studuje, tak stačí počkat do 20 let věku a může si požádat o důchod.

S pozdravem Václav Krása