Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

ČID 1. a 2. stupně - rozdíl

Autor Lana Karel Ing.
Předmět ČID 1. a 2. stupně - rozdíl
Dotaz

Jsem po úrazu od roku 2000 v častečném invalidním důchodu. Původní invalidita 1. stupně mi byla letos po několika vyšetřeních změněna na invaliditu 2. stupně. Podle všeho ale vyplácený důchod zůstane ve stejné výši. Nerozumím tomu, proč se tedy rozlišují jednotlivé stupně, když údajně se tím nic nemění... Stejně tak nerozumím tomu, proč mi nebyl přiznán příspěvek na dopravu a dokonce mi nebyla ani přidělena karta (oznámení) pro  označní vozidla pro parkování na vyznačeném parkovišti. Hlavně mne ale zajímá ta  stejná výše příspěvku ...  Jaký faktický rozdíl tedy je pro mne mezi invaliditou 1. a 2. stupně ??? Děluje Vám a na Vaší odpověď se těší LANA

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Lano,

O problematice výpočtu, resp. přepočtu invalidních důchodů a nezvyšování výše důchodů jsme informováni. Problém je však trochu složitější než jak se může na první pohled zdát.

 

Velmi záleží na tom, kdy byl invalidní důchod prvního stupně přiznán.

 

Pokud se tak stalo před 31.12. 2009, pak skutečně vyšší výplata při překvalifikování na invaliditu II. stupně nenáleží.

 

Pokud však byl žadatel uznán invalidním v I. stupni až po 1.1. 2010 a později mu byl důchod zvýšen na invaliditu II. stupně, pak by se výplata důchodu měla zvýšit.

 

Důvodem je skutečnost, že částečné invalidní důchody byly (u většiny osob se sluchový postižením) převáděny na invaliditu prvního stupně. Částečný invalidní důchod a invalidní důchod I. stupně však nejsou „totožné“. Zjednodušeně lze říci, že invalidní důchod I. stupně je méně než částečný invalidní důchod.

 

Podle této skutečnosti tedy měl být všem, kdo byli po 1.1. 2010 převedeni do invalidního důchodu I. stupně, důchod snížen. Toto snížení však zákon neumožňuje a všem byla tedy zachována vyšší výplata, která jim v podstatě nenáležela.

 

Když však dochází k postupnému překvalifikovávání invalidních důchodů (přiznaných před 31.12. 2009) na invalidní důchody II. stupně, výplata zůstává zachována, ke zvýšení nedochází.

 

Přestože se toto „nezvýšení“ může zdát nespravedlivé, nespravedlivým není. Jednali jsme v této věci se zákonodárci ve snaze prosadit zvýšení důchodů. Vzhledem k současné snaze státu ušetřit a omezit co nejvíce různé dávky a státní příspěvky, však není v této chvíli dobrá doba pro takovéto diskuse.

 

Do budoucna však máme tento problém na paměti a bude-li to možné, budeme pokračovat v jednáních a zvýšení opět prosazovat.

 

Chcete-li být pravidelně informován o připravovaných změnách legislativy a o další činnosti NRZP ČR, můžete se na našem webu www.nrzp.cz přihlásit k bezplatnému odebírání novinek.

S pozdravem Václav Krása

Vážený pane,

rád jsem Vám poradil, a pokud budete opět potřebovat mojí radu, můžete se na mě kdykoliv obrátit s dotazem. Dovoluji si Vás poprosit také o pomoc. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, jejíž jsem předsedou, se změnou zákona o loteriích, dostala do velmi složité finanční situace. Má povolenou sbírku. Pokud byste mohl Vy osobně, nebo někdo z Vašich blízkých přispět jakoukoliv částkou na tento sbírkový účet, velmi by nám to pomohlo při další důsledné obhajobě práv a zájmů osob se zdravotním postižením a jejich blízkých.

Číslo účtu je: 248896031 / 0300. Podrobnosti ke sbírce najdete na webu www.nrzp.cz. Předem Vám děkuji za Vaši snahu nám pomoci.