Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Částečný invalidní důchod

Autor Petr Masák
Předmět Částečný invalidní důchod
Dotaz

Vážený pane Kráso,

obracím se na Vás s prosbou o radu, jak postupovat ve věci proti Rozhodnutí ČSSZ zamítnout mi moji žádost o invalidní důchod, z důvodu nesplnění podmínek ustanovení § 38 písm.a) zákona č. 155/1995 sb., o důchodovém pojištění.

Nesplnil jsem podmínku potřebné doby pojištění, která je u osob starších 38 let, v období posledních 20 let před vznikem invalidity, kdy je potřebná doba pojištění 10 let.

Je mi 54 roků, jsem ročník 1962, narozen 25.2., SPŠ dopravní(s maturitou) v Děčíně jsem ukončil v roce 1981, postupně, bez přerušení, jsem pracoval u ČSD (elektromechanik, pomocník strojvedoucího, strojvedoucí), během náhradní vojenské služby jako posunovač, posléze v SCHZ Lovosice jako mistr dopravy, a následně až do roku 2001 v STZ Lovosice/Aniveg Lovosice jako mistr/vedoucí dopravy - silniční i vlečkový provoz. V danném roce se mnou byl rozvázán pracovní poměr pro nadbytečnost. Společnost v průběhu několika let ukončila svoji činnost, a závod zcela zanikl.

Od roku 2001-2009 jsem v důsledku toho byl v evidenci ÚP v Lovosicích, opakovaně pak jsem byl zařazen do evidence od února r. 2015 a tato trvá do současnosti.

V roce 2005 mi byl přiznán ČID, a to až do února r. 2015, kdy mi byl tento odebrán. Přiznáno mi bylo snížení pracovních schopností o 30%, což již dále nesplňovalo kritéria ani pro I.stupeň invalidity. Stal jsem se však na základě rozhodnutí ČSSZ trvale osobou zdravotně znevýhodněnou...

6.1.2016 jsem si podal novou žádost o ID, a ten mi byl přiznán od 26.2.2016 ve II.stupni invalidity, s poklesem pracovních schopností o 60%.

Nikdy jsem nebyl fluktuant, nezameškal jsem neomluveně ani jedinou hodinu za dobu svého zaměstnání. S ohledem na svůj zdravotní stav však již nejsem schopen nadále vykonávat svoji původní profesi, a dlouhodobě se mi nedaří najít si ani jiné vhodné zaměstnání, ač jsem v průběhu let absolvoval nespočet různých výběrových řízení na všemožné pracovní pozice. Vždy však byl vybrán jiný uchazeč !!! Ze současného stavu jsem již zoufalý, protože si uvědomuji i hrozbu toho, že při dovršení věku možného odchodu do starobního důchodu, nebudu naplňovat ani podmínku potřebné doby pojištění, která dle zákona činí 35 let. Dle aktuální informace z Osobního listu důchodového pojištění moje celková doba pojištění činí 24 roků a 195 dnů...

V tomto mi není ani nic platné, že jsem byl zvolen a jmenován, na základě své žádosti, dne 26.3.2015 přísedícím Okresního soudu v Litoměřicích, a pravidelně jsem rovněž členem volebních komisí ve volebních obvodech v Lovosicích...

Velice děkuji za Vaši případnou odpověď i možnou radu, jak ve své záležitosti dále konat.

S pozdravem

Masák Petr

 

 

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Masáku,

ve Vašem případě se jedná o přílišnou tvrdost zákona, protože Vy odpracované roky máte, ale ne v období poslednich dvaceti let. Domnívám se, že jedinou možností je, obrátit se na pani ministryni Michaelu Marksovou o zmírnění tvrdosti zákona. K žádosti by bylo dobré připojit podpůrná doporučení např. od soudu, města apod. Podrobně popiště Váš příběh. Jinou možnost řešení nevidím.

S pozdravem Václav Krása 

Budu rád, pokud si prohlédnete reklamy na mém webu http://www.vaclavkrasa.cz/. Děkuji.