Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

bezúspěšné odvolání k posudkové komisi

Autor irena kocianova
Předmět bezúspěšné odvolání k posudkové komisi
Dotaz

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda náš stát by nebyl radší, kdyby všichni důchodci nevymřeli a měli by tak víc pro své hrdlo! Je mi 56letadíky neschopnostem /možná, že v té době i úmyslně/ lékařům v Berounské nemocnici jsem se dostala do invalidního důchodu v r.1981 na následky autonehody z r.1978. Vypisovat lékařské zprávy nebudu, ale všechny posudkové komise, až do r.2007 odůvodňovaly můj zdravotní stav na 3stupeň Po 26letech najednou jsem byla jen na 2stupeň, proto jsem se odvolavala, až ke kasačnímu soudu do Brna a najednou mi přišla pozvánka z Berouna, že NEVÍ proč mi odebírali 3stupeň, když stejně se můj zdravotní stav nezlepší- ba naoak!!! Tak jsem měla opět plný ivalidní důchod. Bohužel jen 2roky a nyní opět mi jej odebrali s tím, že to bylo nadhodnocené a dali mě 60% na páteř a na vedlejší nemoci /těch10%/ nic. Přitom jsem po mozkové příhodě, mám špatné krkavice, TK, černou štítnou žlázu, kterou mi nemůžou operovat /bojí se/ kvůli hlavy atd. Odvolala jsem se a tak mi snížili páteř na 50% a přičetli 10%. Jak si můžou takhle manipulovat s člověkem? copak mi někdo vrátí zpátky to co mi na těle chybí! Odoperované kus lopatky, těžká skolióza páteře, obrna nervu atd. Jen z těch lidi dělaji tito posudkári nešťastné lidi, ikdyž už tak mají svých trápení, bolestí dost. Já bych jim dala 10 000tisíc korun, nechala je zaplatit 6 000kc. zabyt, poslala je do Kladrub, kde si zaplatí 3 000kc za měsíční pobyt a tisícovka by jim zůstala na 4masáže, aby si přilepšili.TO je vše! Také jsem řekla paní doktorce, že recepty na léky si ani nebudu brát, protože na to nemám a v případě zhoršení zdravotního stavu si může vzít riziko na sebe. Tak to dneska vedem v tom našem státě!!! HLAVNÉ, že pan HEGER by chtěl si zvednout plat!!! Hanba těmto lidem!!! Doufám, že normální občané jim to ve volbách spočítají. Já jsem komunisty nemusela, ale tolik špíny za jejich působení nebylo! Ano dělali někteří zvěrstva na lidech, ale co se děje nyní. Dneska lidi ničí psychicky a to je daleko horší! Kolik je vražd a sebevražd kvůli zaměstnání - peněz? Ti "Nahoře" si jdou jen ruku - v ruce. "Když Franta něco udělá,tak jej jako dáme pryč, ale POZOR na dobré místečko, aby něco na nás neřekl" Tak to u nás funguje. Nehoráznost byla vyslovena panem Nečasem, jak jeho sekretářka dře, jak kůń za 150 000!!! Chtěla bych to vidět......! To je výsměch pracujícímu lidu. Dala bych ji např.na NH v Ostravě, jako sypačku koksu na měsíc za 15 000tisíc korun a pak může říct, že dře, jak kůň. Mohla by si vzít i parťáka sebou...! Zajímalo by mne, kdy skončí ponížování nás obyčejných lidí, ale mám dojem, že se toho nedožiju. Pane Kráso, co mi poradíte, abych mohla ještě přežít nějaký ten rok svého života. Jinak umřu hlady, protože jsem sama, zaplatím byt aj. položky, na prášky nemám a jíst nemusím. Jak z kola ven? Ráda bych měla aspoń 15 000tis. výplaty, ale můj zdravotní stav mi nedovolí pracovat. Byla jsem zdravá a ani autonehoda by nemusela ovlivnit můj život, jen kdyby lékaři byli v té době zodpovědni. Asi nechtěli být, protože jeden si nemusel všimnout, že není něco v pořádku, ale celé konzilium - to je divné. Za 3 roky se mi omluvili, že si toho nevšimli, ale to začly již problémy, které se nedají vyléčit. Děkuji za odpověď.       S pozdravem Kociánová

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Kociánová,

doporučuji Vám podat námitku proti snížení ID. Posílám Vám vzor námitky.

S pozdravem Václav Krása

Pozn.: Pro námitky doporučuji volit stejnou strukturu jako u správní žaloby, ovšem s tím, že v petitu tj. to, co se požaduje, nebude zrušení rozhodnutí, ale jeho změna, tak, že se námitkám vyhovuje a důchod se přiznává ve stupni I. – III. podle okolností.

 

 

 

Česká správa sociálního zabezpečení

Křížová 25

225 08  Praha 5

 

Věc: Námitky proti rozhodnutí ČSSZ o odnětí částečného invalidního důchodu

 

Rozhodnutím ČSSZ č.j.: …….. ze dne ……. rozhodla ČSSZ o odnětí mého invalidního důchodu. Toto rozhodnutí je odůvodňováno tím, že podle posudku OSSZ …….. ze dne …… již nejsem invalidní neboť má pracovní schopnost údajně poklesla pouze o 0 %. Proti tomuto rozhodnutí podávám námitky a to z následujících důvodů:

 

I.

Rozhodnutí bylo vydáno na základě nesprávně a neúplně zjištěného stavu. Jak vyplývá z předchozích rozhodnutí ČSSZ a to

1) ze dne 6. 2. 2004, č.j.: ………….. bylo důvodem přiznání mé částečné invalidity postižení páteře dle přílohy č. 2 vyhl. 284/1995 Sb., jmenovitě kapitola XV. odd. F položka 2 pís. c). Toto postižení je definováno jako „středně těžké postižení zpravidla více úseků páteře, recidivující silnější projevy nervového a svalového dráždění prokázané EMG, středně těžká staticko dynamická insuficience s ohodnocením 30-40“ bodů ztráty schopnosti soustavné výdělečné činnosti.

Onemocnění páteře bylo potvrzeno i dalším rozhodnutím ČSSZ a to v roce ………., kde došlo pouze ke změně z pís. c) na pís. b).

Postižení páteře je dále prokázáno RTG vyšetřeními ze dne 20. 4. 2007 v němž je konstatováno blokové postavení C2-6, snížení pl C3, 5, kde jsou i dorsální osteofyty.

V této zprávě se konstatuje vhodnost doplnění šikmých snímků k vyloučení foraminostenoz. Doplňujícím vyšetřením ze dne …………… byla prokázána foraminostenoza C3/C4 vlevo a zúžení foramina C4/C5 a C5/C6 a foraminostenoza C5/C6 vpravo na podkladě nejspíše osteofytů.

Přestože uvedené lékařské zprávy byly posuzujícímu lékaři k dispozici a minimálně musel o jejich existenci vědět z předchozích posudků, zcela je ignoroval, přestože z charakteru postižení je zcela jasné, že jde o vady trvalé, odstranitelné pouze operativně, nikoli podáváním utišujících prostředků a léčebnou rehabilitací, které provádím.

Důkazy:

1)      Kopie předchozích rozhodnutí a záznamů posudkového lékaře.

2)      Lékařské zprávy MUDr. ……………. ze dne ………..

3)      Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

 

II.

V posudkovém zhodnocení ze dne ,,,,,,,,,,, které bylo podkladem pro vydání napadeného rozhodnutí se uvádí, že dlouhodobé zdravotní potíže jsou pravděpodobně způsobeny somatizační poruchou s úzkostně neurotickým syndromem. Tento závěr vychází zřejmě vyšetření …………….. a to ze dne ……………. Uvedená nebo částečně podobná zpráva MUDr. ……………. ze dne ……………… byla zřejmě podkladem pro rozhodnutí o částečné invaliditě ze dne …………….., kde ve výsledcích lékařského jsou již nálezy na páteři zcela opominuty a důvody invalidity jsou stanoveny v kapitole V. položce 4 pís. c) těžké neurotické stresové a somatomorfní poruchy, úzkostné a fobické poruchy, obsedantně kompulsivní poruchy, reakce na stres, poruchy přizpůsobení, disociační poruchy. I kdyby tomu tak bylo, je i v současné úpravě (vyhl. 359/2009 Sb., kapitola V položka 5 c) toto postižení hodnoceno 25 – 35 body.

Ze souhrnu lékařských zpráv MUDr. ……….. vyplývá zhoršení zdravotního stavu od vyšetření z ………. k  ……………, spočívající v horší komunikaci, horší artikulaci, snížení schopnosti učit se a omezením schopnosti naplánovat si aktivity a provádění náročnější činnosti, vyskytují se četné chyby v počtech. Přítomnost bludu, uváděná PhDr. Javůrkovou nebyla zjištěna. Ve zprávě se konstatuje „pacientka selhává, intelektově klesá, doporučení: maximální redukci stresu k omezení fyzické i psychické zátěže“. Zhoršení je demonostrováno na celé řadě konkrétních případů.

Důkazy:

1)      Uvedené lékařské zprávy

2)      Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

 

III.

Zcela opominuty byly nálezy z oddělení magnetické rezonance radiodiagnostické kliniky VFN v ………….. a oddělení …………… z období 2004 a 2006, kde je konstatováno poškození levé části mozkové hemisféry. Ve zprávě prof. MUDr. ……………  Se uvádí, že by mohlo jít o ischemické postkontuzní změny.

Závěr o organickém původu poruch  prokazuje i velkéPET mozku funkční k posouzení regionálního metabolismu glukózy paietálě vlevo. M okolí se vyskytuje hypometabolismus. V ostatních částech mozku je metabolismus glukózy ve fyziologických mezích.

Důkazy:

1)      Uvedené lékařské zprávy

2)      Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

 

IV.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že základní postižení uvedená v bodech I a II má být samostatně má být hodnoceno mezi 35 – 40 body s možností zvýšení o 10 procentních bodů. Za tohoto stavu je zcela nepochopitelné jak mohl rozhodující orgán dospět k hodnotě 0 bodů.

 

V.

Na základě výše uvedených skutečností žádám, aby výše uvedené rozhodnutí bylo změněno tak, že jsem invalidní ve II. stupni invalidity.

 

V Praze dne ………..

 

Jméno a adresa