Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

2.8.2013 ČSSZ - LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBA

Autor Bc. Lenka Kožnarová
Předmět 2.8.2013 ČSSZ - LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBA
Dotaz

Vážený pane Krása,

obracím se na Vás s prosbou o radu :

Na 2.8.2013 mám pozvánku k vyšetření zdravotního stavu ve věci mnou podané námitky - ID (snížení III.st. ID na II.st.ID). V pozvánce je uvedena věta "Pokud netrváte na Vaší přítomnosti u jednání, doručte na níže uvedenou adresu souhlas stvrzený Vaším podpisem." Ráda bych se zeptala, co je pro mne lepší varianta- zúčastnit se nebo se omluvit? A pokud bude rozhodnuto v mé nepřítomnosti v můj neprospěch, je možno se odvolat? Kam a jakým způsobem?

Jedná se o to, že kromě mého  nezvratného fyzického poškození celé LDK  (stav po úrazu  r.2009 - rozsáhlá nekrotizující flegmona, sepse, autotransplantace kůže na celé LDK, operace halux flexus,klad. 2 prst a algodistrofický syndrom - paresa LDK, chůze pomocí  fr. hole)  mě zároveň   stresuje  a psychicky dosti  zatěžuje, jakékkoliv   jednání   s   úřady.

Z předchozích i aktuálních lékařských nálezů (opakované vyšetření EMG, neurochirurgie, RHB, neurologie, plastika, popáleniny, chirurgie, ortopedie, kožní, psychiatrie.... )   je  jasné  ,  že se jedná o vady trvalé, neodstranitelné, ani operativně a jsou i velmi špatně ovlivnitelné medikamentoznně i soustavnou RHB.

Předem děkuji za odpověď a přeji hezký zbytek večera.

Lenka Kožnarová                                                                                                       lenka.koznarova@seznam.cz                                                                                                                          tel.606 477 295

 

 

 

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Kožnarová,

vždy je lepší se takovýchto jednání účastnit. Záleží však na Vašem rozhodnutí.

S pozdravem

Václav Krása

Vážená paní, rád jsem Vám poradil, a pokud budete opět potřebovat mojí radu, můžete se na mě kdykoliv obrátit s dotazem. Dovoluji si Vás poprosit také o pomoc. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, jejíž jsem předsedou, se v souvislosti s neustálým snižováním podpory státu, dostala do velmi složité finanční situace. Má povolenou sbírku. Pokud byste mohla Vy osobně, nebo někdo z Vašich blízkých přispět jakoukoliv částkou na tento sbírkový účet, velmi by nám to pomohlo při další důsledné obhajobě práv a zájmů osob se zdravotním postižením a jejich blízkých.
Číslo účtu je: 248896031 / 0300. Podrobnosti ke sbírce najdete na webu www.nrzp.cz. Předem Vám děkuji za Vaši snahu nám pomoci.